තෝඩි රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්

සංගීත ස්වර අවශ්‍ය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෝඩි_රාගය&oldid=469373" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි