ප්‍රවර්ගය:Portals with no named maintainer

විකිපීඩියා වෙතින්
Portal maintainer stats Pages %
Maintainer 1 &0000000000000001.7500001.75%
No maintainer 56 &0000000000000098.25000098.25%
Total 57
Purge this page to update the totals.


"Portals with no named maintainer" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 56 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 56 ද වෙති.