ද්වාරය:ප්‍රවාහනය

විකිපීඩියා වෙතින්

හැඳින්වීම

ප්‍රවාහනය (බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි: transport, ඇමරිකානු ඉංග්‍රීසි: transportation), යනු මිනිසුන්, සතුන් සහ භාණ්ඩ එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට චේතනාන්විතව ගෙනයාම යි. ප්‍රවාහන ක්‍රමවලට වාතය, ගොඩබිම (දුම්රිය සහ මහාමාර්ග), ජලය, කේබල්, නල මාර්ග සහ අවකාශය ඇතුළත් වේ. මෙම ක්ෂේත්‍රය, යටිතල පහසුකම්, වාහන සහ මෙහෙයුම් ලෙස බෙදා දැක්විය හැකිය. ප්‍රවාහනය මගින් ශිෂ්ටාචාර සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන වෙළඳාම සඳහා අවස්ථාව මිනිසා හට උදා වෙයි.

තෝරාගත් ලිපි

Lua දෝෂය: No page specified.

ඔබට යමක් සම්බන්ධයෙන් උදව් අවශ්‍ය ද?

ඔබට ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු සොයාගැනීමට අපහසු පැණයක් තිබේ ද?

සමහර විට විකිපීඩියා නිර්දේශ කවුලුව වෙත යොමුවීම, ඉක්මන් පිළිතුරක් සොයාගැනීමට මාර්ගයක් විය හැක.

තෝරාගත් සේයාරු

උප ප්‍රවර්ග

Category puzzle
Category puzzle
උප ප්‍රවර්ග නැරඹීම සඳහා [►] තෝරන්න

උප මාතෘකා

By countryHistoryTopics

Animal: CamelCartChariotCarriageDogDonkeyElephantPigeonHorseHorse-drawn boatMuleLlamaOxPack animalReindeerSledStagecoachYak

Aviation: Aircraft (list) • Airline (lists) • Airport (list) • AirshipAir traffic controlHelicopterHeliportHistoryMilitarySafetySupersonic

Human: AircraftBicycleIce skatePedestrianPulled rickshawCycle rickshawWatercraft rowingRoller skatesSkateboardSkisWalkingWheelbarrowWheelchair

Public: Aerial tramwayClassElevatorEscalatorFareIntermodalMoving walkwayPassengerPrivateShare taxi

Rail: By countryCable carCarFreight trainFunicularHigh-speedHistoryLocomotive (listdieselelectricsteam) • Light rail (list) • MaglevMonorailMultiple unitPassenger trainPeople moverPersonal rapid transitTrackRapid transit (lists) • StationTerminologyTrain (list) • Tram

Road: All-terrain vehicleAutomobile (lists) • BusContinuous trackEngineeringFreewayHighwayHistoryJunctionMopedMotorcycleOff-roadParkingAuto rickshawRoad (list) • Road pricingSafetySidewalkSnowmobileTractorTrolleybusTruckVan

Shipping: BulkCargoContainerizationConveyor beltIntermodalMailLogisticsTransshipment

Space: InterplanetaryRocketSpaceportSpacecraft

Technology: BridgeCableConveyorEngineEngineeringPipeline transportVehicle propulsionTunnelWheel

Theory: BehaviorCongestionEconomicsFinanceForecastingLawNavigationPlanningPsychologyQueueingSpoke–hubTraffic engineering

Water: AmphibiousBargeBoat (types) • Bulk carrierCanalCoastal trading vesselContainer shipCruise shipFerry (list) • HarborHovercraftHydrofoilLighthouseNaval shipPort (list) • Reefer shipRoll-on/roll-offRiverSailing shipSea markShip (lists) • SubmarineTankerTugboatVessel

Timelines: 2020s in transportation technology2024 in aviation2024 in rail transport2024 in spaceflight

ආශ්‍රිත විකිමීඩියා

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

සේවා දායකයේ කෑෂය හිස් කරන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:ප්‍රවාහනය&oldid=618905" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි