ද්වාරය:මුදල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හැඳින්වීම

යුරෝ කාසි සහ නෝට්ටු

යම් කිසි ජන සමාජයක විවිධාකාර වූ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගෑනීම සඳහා භාවිතා කරන පොදුවේ පිළිගන්නා ඹ්නෑම හුවමාරු මාධ්‍යයක් මුදල් වශයෙන් සැලකිය හැකිය.

මුදල්, භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ ගෙවීම් කිරීමට සහ ණය නැවත ගෙවීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් දෙයකි. අය කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස, වටිනාකමේ ඒකකයක් ලෙස සහ වටිනාකම් සම්භාරයක් ලෙස මුදලේ ප්‍රධාන භාවිතයන් වේ. විලම්භීත ගෙවීමකට මුදල් අවශ්‍ය කරන බව සමහර කර්තෘවරු ප්‍රකාශකර තිබේ.

තෝරාගත් ලිපි

Need help?

Do you have a question about මුදල් to which you can't find the answer?

Consider asking it at the Wikipedia reference desk.

තෝරාගත් සේයාරු

Subcategories

Category puzzle
Select [►] to view subcategories

Subtopics

Associated Wikimedia

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:මුදල්&oldid=481426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි