ද්වාරය:මුදල්

විකිපීඩියා වෙතින්

හැඳින්වීම

යුරෝ කාසි සහ නෝට්ටු
යුරෝ කාසි සහ නෝට්ටු
ගොනුව:Lkr-100-sri-lankan-rupees-2.jpg
රුපියල් සියයේ නෝට්ටුවක්.

යම් කිසි ජන සමාජයක විවිධාකාර වූ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගෑනීම සඳහා භාවිතා කරන පොදුවේ පිළිගන්නා ඹ්නෑම හුවමාරු මාධ්‍යයක් මුදල් වශයෙන් සැලකිය හැකිය.

මුදල්, භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ ගෙවීම් කිරීමට සහ ණය නැවත ගෙවීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් දෙයකි. අය කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස, වටිනාකමේ ඒකකයක් ලෙස සහ වටිනාකම් සම්භාරයක් ලෙස මුදලේ ප්‍රධාන භාවිතයන් වේ. විලම්භීත ගෙවීමකට මුදල් අවශ්‍ය කරන බව සමහර කර්තෘවරු ප්‍රකාශකර තිබේ.

තෝරාගත් ලිපි

උදවු අවශ්‍ය ද?

ඔබට මුදල් පිළිබඳ පිලිතුරු සොයාගැනීමට අපහසු පැණයක් තිබේ ද?

එසේ නම් Wikipedia reference desk වෙත යොමු වන්න.

තෝරාගත් සේයාරු

උප ප්‍රවර්ග

Category puzzle
Category puzzle
උප ප්‍රවර්ග සඳහා [►] තෝරන්න

උප මාතෘකා

ආශ්‍රිත විකිමාධ්‍යය

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

සේවා දායකයේ කෑෂය හිස් කරන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:මුදල්&oldid=590830" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි