ද්වාරය:Cannabis

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Cannabis portal

Introduction

Cannabis sativa
Common hemp

Cannabis යනු Cannabaceae කුලයට අයත් ශාකයකි.

මෙම ශාකය ශ්‍රීලන්කාව තුල වගාව නීතියෙන් තහනම් වේ

Selected general articles

Lua දෝෂය in Module:Selected_recent_additions at line 153: Search pattern not set.

Need help?

Do you have a question about Cannabis to which you can't find the answer?

Consider asking it at the Wikipedia reference desk.

Selected images

Lua දෝෂය in Module:Selected_current_events at line 169: Search pattern not set.

Subcategories

Category puzzle
Select [►] to view subcategories
උපප්‍රවර්ග නොමැත

Subtopics

Associated Wikimedia

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:Cannabis&oldid=439192" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි