නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ (ශ්‍රී ලංකාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ
නායකයාසජිත් ප්‍රේමදාස
සභාපතිරනිල් වික්‍රමසිංහ
මහ-ලේකම්රාජිත සේනාරත්න
ආරම්භය2019
මූලස්ථානය9/6 ජයන්ති මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
ජාතික අනුබැඳියඑක්සත් ජාතික පෙරමුණ
නිල වර්ණ     කහ
මැතිවරණ ලාංඡනය
හංසයා
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ