ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන සුළු පක්ෂයකි. මෙහි ආරම්භක නායක ඒ.එස්.පී. ලියනගේය. ජනාධිපතිවරණවලදි පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස ඒ.එස්.පී. ලියනගේ පෙනී සිටියේය.