ජාතික කම්කරු සංගමය (ශ්‍රී ලංකාව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
NUW
ජාතික කම්කරු සංගමය
The National Union of Workers
නායකයා පලනි දිගම්බරම්
ආරම්භක එම්. එච්. එම්. අෂ්රෆ්
ලේකම් හසන් අලි
මූලස්ථානය 187, දිඹුල්ල පාර, හැටන්
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ

ජාතික කම්කරු සංගමය (NUW) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සක්‍රීය, තේ වැවිලි වෘත්තීය සංගමයකි.