ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ

ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி
ආරම්භකK. Pathmanabha, Varatharajah Perumal
SecretarySuresh Premachandran (Suresh wing)
T. Sritharan (Padmanaba wing)
ආරම්භය1980
බිඳීමEelam Revolutionary Organisation of Students
මූලස්ථානය85/9 Pokuna Road, Hendala, Wattala (Suresh wing)
15C Summit Flats, Keppetipola Mawatha, Colombo 07 (Padmanaba wing)
මතවාදයSri Lankan Tamil nationalism
ජාතික අනුබැඳියTamil National Alliance (Suresh wing)
Democratic Tamil National Alliance (Padmanaba wing)
මැතිවරණ ලාංඡනය
Flower (Suresh wing)
Candle (Padmanaba wing)
වෙබ් අඩවිය
eprlfnet.com (Padmanaba wing)
[[{{{country_adj}}} දේශපාලනය]]
[[{{{country_adj}}} දේශපාලන පක්ෂ ලැයිස්තුව|දේශපාලන පක්ෂ]]
[[ {{{country_adj}}} මැතිවරණ|මැතිවරණ]]

ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ (ඉංග්‍රීසි:  Eelam People's Revolutionary Liberation Front, EPRLF) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂයකි.