ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ
දෙමළ නමஈழ தேசிய ஜனநாய விடுதலை முன்னணி
ඉංග්‍රීසි නමEelam National Democratic Liberation Front
ආරම්භකජී. ඥානසේකරම් (පරදන් රාජන්)
ලේකම්ජී. ඥානසේකරම් (පරදන් රාජන්)
ආරම්භය1987
බිඳීමඊජවිවිපෙ, දෙඊජවිසං, දෙඊවිසං
පූර්වප්‍රාප්තියතරු තුන
මූලස්ථානය315, මහනුවර පාර, කිලිනොච්චිය
මැතිවරණ ලාංඡනය
හරකා
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ

ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ (ඊජාප්‍රවිපෙ) යනු ඉන්දියානු සහය පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි දෙමළ සටන්කාමී කණ්ඩායමකි.