ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ
දෙමළ නම ஈழ தேசிய ஜனநாய விடுதலை முன்னணி
ඉංග්‍රීසි නම Eelam National Democratic Liberation Front
ආරම්භක ජී. ඥානසේකරම් (පරදන් රාජන්)
ලේකම් ජී. ඥානසේකරම් (පරදන් රාජන්)
ආරම්භය 1987
බිඳීම ඊජවිවිපෙ, දෙඊජවිසං, දෙඊවිසං
පූර්වප්‍රාප්තිය තරු තුන
මූලස්ථානය 315, මහනුවර පාර, කිලිනොච්චිය
මැතිවරණ ලාංඡනය
හරකා
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ

ඊළාම් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ (ඊජාප්‍රවිපෙ) යනු ඉන්දියානු සහය පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි දෙමළ සටන්කාමී කණ්ඩායමකි.