වාදී ස්වරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

වාදී ස්වරය, හින්දුස්ථානී සංගීතය සහ කර්ණාඨක සංගීතය ද්විත්‍වය තුළ ම, රාගයක ප්‍රබල ස්වරය යි. "Vadi is the most sonant or most important note of a Raga."[1] It does not refer to the most played note but it rather refers to a note of special significance. It is usually the swara which is repeated the greatest number of times, and often it is the swara on which the singer can pause for a significant time.

හින්දුස්ථානී සංගීතය
Music.jpg
පාරිභාෂික වදන්
ස්‍රැති · ස්වර · අලංකාර · රාග
තාල · ඝරණ · ථාට· වාදී· සංවාදී
සංගීත භාණ්ඩ
ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ
ප්‍රභේද
ධ්‍රැපද් · ධමාර් · ඛ්‍යාල් · තරාණා
ඨුම්රි · ධද්‍රා · කව්වාලි · ගzසල්
ථාට
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · කළ්‍යාණ
තාල
දාදරා · ත්‍රිතාල් · කෙහෙර්වා · ඣප්  · දීප්චන්‍දි · ලාවණී · ඒක්
රාග
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව · භීම්පලාශ්‍රී · යමන්
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · භූපාලි

වාදී ස්වරය, along with the සංවාදී ස්වරය swara of a raga, usually brings out the uniqueness of the raga and its bhava (mood) and rasa (emotion).

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Nad Understanding Raga Music, Bagchee, Sandeep
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාදී_ස්වරය&oldid=250616" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි