පූර්වි රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්
(පූර්වී වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

රාග විවරණ[සංස්කරණය]

පූර්වි රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය)
ආරෝහණ ස, රි, ග, ම', ප, , නි, ස
අවරෝහණ ස, නි, ධ, ප, ම, ග, රි, ස
ජාතිය ඖඩව සම්පූර්ණ
වාදී ස්වරය
සංවාදී ස්වරය නි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පූර්වි_රාගය&oldid=465214" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි