ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: external links

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that have title-holding parameters containing external links.

Information icon.svg Help desk

External link in |<param>=

This error occurs when any of the CS1 or CS2 citation title-holding parameters – |title=, |chapter=, |publisher=, |work= or any of its aliases: |journal=, |magazine=, |newspaper=, |periodical= and |website= – hold an external link (URL). External links in these parameters corrupt the citation's metadata and can be the source of a variety of other error messages.

To resolve this error, remove the external link from the identified parameter. Consider placing the external link in a more appropriate parameter:

  • for |chapter=, the URL may belong in |chapter-url=.
  • for other parameters, it may belong in |url=.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: external links.[lower-alpha 1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, Education Program talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

"CS1 errors: external links" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 55 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 55 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_errors:_external_links&oldid=407719" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි