ප්‍රවර්ගය:පුරාතන ග්‍රීක (1453 තෙක්)-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Purge page cache

This category contains articles with පුරාතන ග්‍රීක-language text. The primary purpose of these categories is to facilitate manual or automated checking of text in other languages.

This category should only be added with the {{Lang}} family of templates, never explicitly.

For example {{Lang|grc|text in පුරාතන ග්‍රීක (1453 තෙක්) language here}}, which wraps the text with <span lang="grc">. Also available is {{Lang-grc|text in පුරාතන ග්‍රීක (1453 තෙක්) language here}} which displays as පුරාතන ග්‍රීක: text in පුරාතන ග්‍රීක (1453 තෙක්) language here.

"පුරාතන ග්‍රීක (1453 තෙක්)-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 41 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 41 ද වෙති.