ඇනටෝලියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භූගෝල විද්‍යාවෙහි සුළු ආසියාව (ග්‍රීක: මික්රා ආෂියා වෙතින් මික්රා ආෂියා — "කුඩා ආසියාව"; නවීන තුර්කි: කුචුච් ආසියා ), ආසියානු තුර්කිය, ඇනටෝලියානු අර්ධද්වීපය හෝ, ඇනටෝලියානු සානුව ලෙසින් හැඳින්වෙන, ඇනටෝලියාව ( ග්‍රීක් භාෂාව වෙතින් අනතොලී, ඇනතෝල් — "නැගෙනහිර" හෝ "(හිරු)උදාව"; නවීන තුර්කි: අනදොලු), යනු ආසියාවෙහි බටහිරතම නෙරායෑම වන අතර, වර්තමාන තුර්කියෙහි බහුතර භූමි ප්‍රමාණයක් මෙය විසින් සදයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇනටෝලියාව&oldid=377680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි