ශ්‍රී ලංකාවේ නදී ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(List of rivers of Sri Lanka වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
මහවැලි (මහවැලි ගඟ)
ගඟ
ගම්පොල හරහා ගලා බසින මහවැලි නදිය
Source මධ්‍යම පළාත
Mouth Bay of Bengal
 - elevation
Length 335 km (208 mi)

කී.මී. 100 ට (සැතපුම් 62 ට ) වඩා දිගින් වැඩි සහ කී.මී. 100 ට වඩා දිගින් අඩු ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා සහ ඔයවල් එකතුවක් පහතින් වෙන්ව වෙන්ව දැක්වේ.

  • දිග කී.මී. 100 ට වැඩි
පෙළ නම ආරම්භය අවසානය දිග
1 මහවැලි ගඟ සමනළ කන්ද ත්‍රිකුණාමලය 335 km (208 mi)
2 මල්වතු ඔය අනුරාධපුරය මන්නාරම 164 km (102 mi)
3 කලා ඔය     148 km (92 mi)
4 කැලණි ගඟ සමනළ කන්ද කොළඹ 145 km (90 mi)
5 යාන් ඔය රිටිගල   142 km (88 mi)
6 දැදුරු ඔය     142 km (88 mi)
7 වලවේ ගඟ සමනළ කන්ද   138 km (86 mi)
8 මාදුරු ඔය     135 km (84 mi)
9 මහ ඔය     134 km (83 mi)
10 කළු ගඟ සමනළ කන්ද කළුතර 129 km (80 mi)
11 කිරිඳි ඔය     117 km (73 mi)
12 කුඹුක්කන් ඔය     116 km (72 mi)
13 මැණික් ගඟ නමුණුකුළ කන්ද යාල 114 km (71 mi)
14 ගිං ගඟ දෙනියාය ගාල්ල 113 km (70 mi)
15 මී ඔය     109 km (68 mi)
16 ගල් ඔය     108 km (67 mi)
  • දිග කී.මී. 100 ට අඩු
පෙළ නම ආරම්භය අවසානය දිග
1 කොත්මලේ ඔය හෝර්ටන් තැන්න නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 70 km (43 mi)
2

මේ අඩවිත් බලන්න[සංස්කරණය]