ශ්‍රී ලංකාවේ නදී ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
මහවැලි (මහවැලි ගඟ)
ගඟ
ගම්පොල හරහා ගලා බසින මහවැලි නදිය
Source මධ්‍යම පළාත
Mouth Bay of Bengal
 - elevation
Length 335 km (208 mi)

කී.මී. 100 ට (සැතපුම් 62 ට ) වඩා දිගින් වැඩි සහ කී.මී. 100 ට වඩා දිගින් අඩු ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා සහ ඔයවල් එකතුවක් පහතින් වෙන්ව වෙන්ව දැක්වේ.

  • දිග කී.මී. 100 ට වැඩි
පෙළ නම ආරම්භය අවසානය දිග
1 මහවැලි ගඟ සමනළ කන්ද ත්‍රිකුණාමලය 335 කි.මි. (208 mi)
2 මල්වතු ඔය අනුරාධපුරය මන්නාරම 164 කි.මි. (102 mi)
3 කලා ඔය     148 කි.මි. (92 mi)
4 කැලණි ගඟ සමනළ කන්ද කොළඹ 145 කි.මි. (90 mi)
5 යාන් ඔය     142 කි.මි. (88 mi)
6 දැදුරු ඔය     142 කි.මි. (88 mi)
7 වලවේ ගඟ සමනළ කන්ද   138 කි.මි. (86 mi)
8 මාදුරු ඔය     135 කි.මි. (84 mi)
9 මහ ඔය     134 කි.මි. (83 mi)
10 කළු ගඟ සමනළ කන්ද කළුතර 129 කි.මි. (80 mi)
11 කිරිඳි ඔය     117 කි.මි. (73 mi)
12 කුඹුක්කන් ඔය     116 කි.මි. (72 mi)
13 මැණික් ගඟ     114 කි.මි. (71 mi)
14 ගිං ගඟ දෙනියාය ගාල්ල 113 කි.මි. (70 mi)
15 මී ඔය     109 කි.මි. (68 mi)
16 ගල් ඔය     108 කි.මි. (67 mi)
  • දිග කී.මී. 100 ට අඩු
පෙළ නම ආරම්භය අවසානය දිග
1 කොත්මලේ ඔය හෝර්ටන් තැන්න නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 70 කි.මි. (43 mi)
2

මේ අඩවිත් බලන්න[සංස්කරණය]