පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටි දූපතක් වන ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරේ උතුරු 60 සහ 100 අතරත් නැගෙනහිරට 800 සහ 820 අතරත් පිහිටා ඇත. කිලෝමීටර් 32 ක අඩුම පළලක් තිබෙන පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය මගින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව වෙන් ව තිබේ.

සිතියම


ආදම්ගේ පාලම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෝක්_සමුද්‍ර_සන්ධිය&oldid=316662" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි