පරිශීලක:Randeerjayasekara

  විකිපීඩියා වෙතින්
  1,000+ මෙම පරිශීලකයා 1,000 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
  si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
  Cscr-featured.png මෙම පරිශීලකයා විශේෂාංග ලිපි විකිව්‍යාපෘතියෙහි සාමාජිකයෙකි.

  Smile!

  ආයු‍‍බෝවන්!

  Carl Spitzweg 021.jpg Smile!

  To contact me, please leave me a new message or email me.


  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Randeerjayasekara&oldid=348069" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි