ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
ගණ්මුල්ල දුම්රිය ස්ථානය
ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය
දුම්රියපල සංඛ්‍යාලේඛන
ලිපිනයගණේමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව
මාර්ග(ය)ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය
වේදිකා ගණන02
දුම්රිය මාර්ග02
වෙනත් තොරතුරු
විද්‍යුතනයනැත
හිමිකාරත්වයශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය

ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ගණේමුල්ල නගරයේ පිහිටි දුම්රිය ස්ථානය වේ.

පිහිටීම[සංස්කරණය]

ගණේමුල්ල නගර මධ්‍යයේ ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ආසන්නයෙන්ම ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය පිහිටා තිබේ. ගණේමුල්ල කමාණ්ඩෝ යුධ හමුදා කදවුරට ඇත්තේ කිලෝ මීටර් හතරක් වැනි කෙටි දුරකි. එසේම කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර 13 ක් පමණ දුරකින් මෙම දුම්රිය ස්ථානය පිහිටයි. ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය, කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ 13 වැනියාට හමුවන දුම්රිය ස්ථානය වන අතර එය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 09.45 ක උන්නතාංශයකින් යුතුව පිහිටා තිබේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය පහල දුම්රිය මාර්ගයේ කොළඹ පැත්තට බුළුගහගොඩ දුම්රිය ස්ථානයටත් ඉහල දුම්රිය මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල පැත්තට යාගොඩ දුම්රිය ස්ථානයටත් අතර මැද පිහිටා ඇති ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයකි.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

බස්නාහිර පලාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්කයට අයත් වන ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය පිහිටා ඇති ගණේමුල්ල නගරය ඉතිහාසය අතින් මෙන්ම භුගෝලිය සාධකයන් අතින්ද ඉතාමත් වැදගත් ස්ථානයක පිහිටා ඇත. යාගොඩ සුගතානන්දාරාම රජ මහා විහාරය මෙම දුම්රිය ස්ඨානයට නිලෝ මීටර් 02.09 ක් වැනි ආසන්න දුරකින් පිහිටා ඇති අතර තිබ්බොටුගොඩ පුරාණ සුගතාරාම රජ මහා විහාරය කිලෝ මිටර් 02.9 ක් වැනි දුරකින්ද, කොස්සින්න රජ මහා විහාරය කිලෝමීටර් 03.6 කි න්ද පිහිටා ඇත. එසේම ශ්‍රී ගංකා යුධ හමුදාවට අයත් ක්මාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව කිලෝ මීටර් 4.9 ක් වැනි දුරකින් පිහිටා ඇත. එසේම ජනප්‍රීම පාසැලක් වන ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ඇත්තේ මිටර් 800 ක් වැනි කෙටි දුරකි. තවද දිනපතා රාජකාරින් සදහා කෙළඔට විශාල වශයෙක් ජනතාවක් දිනපතා මෙම දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ගන්නා බැවින් ඉතාමත් කාර්ය බහුල දුම්රිය ස්ථානයක් වශයෙන් හදුන්වා දිය හැක.

ජීවත් වන ජනතාව[සංස්කරණය]

බොදු ජනතාවක් දිවි ගෙවන පරිසරයක් වශයෙන් සදහන් කළ හැකි වුවද සාමාන්‍ය වශයෙන් රෝමානු කතෝලික අයවලුන්ද දිවි ගෙවීම් කළද වෙනත් කිසිදු ජාතියකට අයත් අයවලුන් නොමැති ගැමි පරිසරයෙන් නගරයක් වශයෙන් සදහන් කල හැක.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]