දිගු පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎සිංහල ප්‍රස්තාපිරුළු 1300ක්, වර්ගීකරණයක්, සහ වාග්සම්ප්‍රදායන්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම ‎[බයිට 1,354,713 ක්]
 2. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 14වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 329,830 ක්]
 3. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 13වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 326,913 ක්]
 4. (ඉති) ‎ඔලිම්පික් ‎[බයිට 249,966 ක්]
 5. (ඉති) ‎හෘදය ‎[බයිට 226,897 ක්]
 6. (ඉති) ‎වූ සේටියෑන් ‎[බයිට 226,525 ක්]
 7. (ඉති) ‎පාරාවෝවරුන්ගේ ලැයිස්තුව ‎[බයිට 222,904 ක්]
 8. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 12වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 220,901 ක්]
 9. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 11වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 213,677 ක්]
 10. (ඉති) ‎හන්ටිංටන්ගේ රෝගය ‎[බයිට 212,894 ක්]
 11. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 10වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 206,731 ක්]
 12. (ඉති) ‎එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදීන් සිවිල් ජනයාට සිදුකළ ප්‍රහාර ලයිස්තුව ‎[බයිට 204,994 ක්]
 13. (ඉති) ‎චීන ඉතිහාසය ‎[බයිට 197,470 ක්]
 14. (ඉති) ‎උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ‎[බයිට 189,753 ක්]
 15. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 9වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 188,004 ක්]
 16. (ඉති) ‎යුදෙවු ආගම ‎[බයිට 187,634 ක්]
 17. (ඉති) ‎කොරියාවේ ඉතිහාසය ‎[බයිට 186,890 ක්]
 18. (ඉති) ‎ජොසොන් ‎[බයිට 185,663 ක්]
 19. (ඉති) ‎බියුටි ඇන්ඩ් ද බීස්ට් (2017 චිත්‍රපටය) ‎[බයිට 180,242 ක්]
 20. (ඉති) ‎අක්නාටන් ‎[බයිට 177,483 ක්]
 21. (ඉති) ‎ජන සන්නිවේදනය ‎[බයිට 177,103 ක්]
 22. (ඉති) ‎ඊගා ‎[බයිට 176,877 ක්]
 23. (ඉති) ‎ටයිටැනික් (නෞකාව) ‎[බයිට 176,476 ක්]
 24. (ඉති) ‎සීගිරියේ සංස්කෘතික වටිනාකම් ‎[බයිට 176,100 ක්]
 25. (ඉති) ‎කුමාරතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය ‎[බයිට 172,648 ක්]
 26. (ඉති) ‎ගොර්යෝ ‎[බයිට 171,571 ක්]
 27. (ඉති) ‎ජෝසප් ප්‍රිස්ට්ලි ‎[බයිට 170,998 ක්]
 28. (ඉති) ‎නෙෆර්නෙෆරුආටන් ‎[බයිට 170,001 ක්]
 29. (ඉති) ‎චෝළ රාජවංශය ‎[බයිට 169,350 ක්]
 30. (ඉති) ‎ධම්‌මහදයවිභඞ්‌ගො ‎[බයිට 160,817 ක්]
 31. (ඉති) ‎රොසෙටා පාෂාණය ‎[බයිට 159,217 ක්]
 32. (ඉති) ‎මියොංසොං අධිරාජිනිය ‎[බයිට 158,256 ක්]
 33. (ඉති) ‎කුර්ආන් ‎[බයිට 153,817 ක්]
 34. (ඉති) ‎බොරතෙල් ‎[බයිට 150,684 ක්]
 35. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා ‎[බයිට 148,853 ක්]
 36. (ඉති) ‎ගොගුර්යෝ ‎[බයිට 148,216 ක්]
 37. (ඉති) ‎හට්ෂෙප්සුට් ‎[බයිට 145,671 ක්]
 38. (ඉති) ‎ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ‎[බයිට 142,689 ක්]
 39. (ඉති) ‎යූ ටියුබ් ‎[බයිට 137,245 ක්]
 40. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු නාමාවලිය ‎[බයිට 133,225 ක්]
 41. (ඉති) ‎සියදිවි නසාගැනීම ‎[බයිට 132,546 ක්]
 42. (ඉති) ‎එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වාර්තා ලැයිස්තුව ‎[බයිට 130,670 ක්]
 43. (ඉති) ‎ටූටන්ඛාමූන් ‎[බයිට 126,936 ක්]
 44. (ඉති) ‎තමන්නා ‎[බයිට 125,074 ක්]
 45. (ඉති) ‎Ganesha ‎[බයිට 124,766 ක්]
 46. (ඉති) ‎ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා පවුල ‎[බයිට 124,648 ක්]
 47. (ඉති) ‎ගනේෂ ‎[බයිට 123,972 ක්]
 48. (ඉති) ‎අමෙරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ලැයිස්තුව ‎[බයිට 123,886 ක්]
 49. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව ‎[බයිට 123,523 ක්]
 50. (ඉති) ‎වතිකානුව ‎[බයිට 121,170 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දිගු_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි