දිගු පිටු

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎ජර්මනිය ‎[බයිට 1,556,183 ක්]
 2. (ඉති) ‎සිංහල ප්‍රස්තාපිරුළු 1300ක්, වර්ගීකරණයක්, සහ වාග්සම්ප්‍රදායන්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම ‎[බයිට 1,405,901 ක්]
 3. (ඉති) ‎රුසියානු ඉතිහාසය ‎[බයිට 840,973 ක්]
 4. (ඉති) ‎ඊජිප්තුව ‎[බයිට 352,404 ක්]
 5. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 14වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 331,764 ක්]
 6. (ඉති) ‎ඉතියෝපියාව ‎[බයිට 331,351 ක්]
 7. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවෙහි 13වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 326,913 ක්]
 8. (ඉති) ‎කෙන්යාව ‎[බයිට 319,958 ක්]
 9. (ඉති) ‎කොන්ගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ‎[බයිට 299,749 ක්]
 10. (ඉති) ‎ඇල්ජීරියාව ‎[බයිට 280,348 ක්]
 11. (ඉති) ‎නැමීබියාව ‎[බයිට 255,573 ක්]
 12. (ඉති) ‎බුර්කිනා ෆාසෝ ‎[බයිට 255,265 ක්]
 13. (ඉති) ‎එරිත්‍රියාව ‎[බයිට 252,180 ක්]
 14. (ඉති) ‎ඔලිම්පික් ‎[බයිට 251,132 ක්]
 15. (ඉති) ‎ඇන්ගෝලාව ‎[බයිට 249,817 ක්]
 16. (ඉති) ‎ඝානාව ‎[බයිට 244,332 ක්]
 17. (ඉති) ‎වූ සේටියෑන් ‎[බයිට 228,996 ක්]
 18. (ඉති) ‎හෘදය ‎[බයිට 227,737 ක්]
 19. (ඉති) ‎පාරාවෝවරුන්ගේ ලැයිස්තුව ‎[බයිට 223,433 ක්]
 20. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 12වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 220,901 ක්]
 21. (ඉති) ‎බුරුන්ඩි ‎[බයිට 220,746 ක්]
 22. (ඉති) ‎බොට්ස්වානාව ‎[බයිට 218,575 ක්]
 23. (ඉති) ‎නැගෙනහිර ටිමෝරය ‎[බයිට 217,364 ක්]
 24. (ඉති) ‎එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදීන් සිවිල් ජනයාට සිදුකළ ප්‍රහාර ලයිස්තුව ‎[බයිට 214,314 ක්]
 25. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 11වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 213,677 ක්]
 26. (ඉති) ‎හන්ටිංටන්ගේ රෝගය ‎[බයිට 213,469 ක්]
 27. (ඉති) ‎ලෝකයේ ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ‎[බයිට 213,034 ක්]
 28. (ඉති) ‎මයිකල් ජැක්සන් ‎[බයිට 210,463 ක්]
 29. (ඉති) ‎ජපානයේ නගර ලැයිස්තුව ‎[බයිට 209,618 ක්]
 30. (ඉති) ‎ජිබුටි ‎[බයිට 209,081 ක්]
 31. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 10වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 206,731 ක්]
 32. (ඉති) ‎සත්ව අයිතිවාසිකම් ‎[බයිට 205,515 ක්]
 33. (ඉති) ‎තුන්වන චාල්ස් රජුගේ සහ කැමිලා බිසවගේ මෞලිමංගල්‍යය ‎[බයිට 204,608 ක්]
 34. (ඉති) ‎වීගන්වාදය (Veganism) ‎[බයිට 201,897 ක්]
 35. (ඉති) ‎චීන ඉතිහාසය ‎[බයිට 198,734 ක්]
 36. (ඉති) ‎මැද පෙරදිග ‎[බයිට 197,784 ක්]
 37. (ඉති) ‎මැඩෝනා (ගායිකාව) ‎[බයිට 196,635 ක්]
 38. (ඉති) ‎නව යටත්විජිතවාදය අමෙරිකාව සහ ඉරානය ‎[බයිට 196,231 ක්]
 39. (ඉති) ‎සමක ගිනියාව ‎[බයිට 196,192 ක්]
 40. (ඉති) ‎උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ‎[බයිට 189,813 ක්]
 41. (ඉති) ‎කොරියාවේ ඉතිහාසය ‎[බයිට 189,673 ක්]
 42. (ඉති) ‎කේප් වර්ඩ් ‎[බයිට 188,547 ක්]
 43. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 9වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 188,004 ක්]
 44. (ඉති) ‎යුදෙවු ආගම ‎[බයිට 187,634 ක්]
 45. (ඉති) ‎සාංචිය ‎[බයිට 187,496 ක්]
 46. (ඉති) ‎ජොසොන් ‎[බයිට 187,161 ක්]
 47. (ඉති) ‎අයිවරි කෝස්ට් ‎[බයිට 181,361 ක්]
 48. (ඉති) ‎බියුටි ඇන්ඩ් ද බීස්ට් (2017 චිත්‍රපටය) ‎[බයිට 180,242 ක්]
 49. (ඉති) ‎ගැම්බියාව ‎[බයිට 179,330 ක්]
 50. (ඉති) ‎චීන පාලකයන් ලැයිස්තුව ‎[බයිට 179,051 ක්]

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දිගු_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි