දිගු පිටු

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎ජර්මනිය ‎[බයිට 1,556,183 ක්]
 2. (ඉති) ‎රුසියානු ඉතිහාසය ‎[බයිට 840,973 ක්]
 3. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 14වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 331,577 ක්]
 4. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවෙහි 13වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 326,913 ක්]
 5. (ඉති) ‎ඇල්ජීරියාව ‎[බයිට 279,568 ක්]
 6. (ඉති) ‎ඔලිම්පික් ‎[බයිට 253,081 ක්]
 7. (ඉති) ‎හෘදය ‎[බයිට 226,897 ක්]
 8. (ඉති) ‎වූ සේටියෑන් ‎[බයිට 226,887 ක්]
 9. (ඉති) ‎පාරාවෝවරුන්ගේ ලැයිස්තුව ‎[බයිට 222,926 ක්]
 10. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 12වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 220,901 ක්]
 11. (ඉති) ‎නැගෙනහිර ටිමෝරය ‎[බයිට 216,581 ක්]
 12. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 11වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 213,677 ක්]
 13. (ඉති) ‎හන්ටිංටන්ගේ රෝගය ‎[බයිට 212,820 ක්]
 14. (ඉති) ‎ලෝකයේ ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ‎[බයිට 212,782 ක්]
 15. (ඉති) ‎මයිකල් ජැක්සන් ‎[බයිට 210,463 ක්]
 16. (ඉති) ‎එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදීන් සිවිල් ජනයාට සිදුකළ ප්‍රහාර ලයිස්තුව ‎[බයිට 207,846 ක්]
 17. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 10වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 206,731 ක්]
 18. (ඉති) ‎සත්ව අයිතිවාසිකම් ‎[බයිට 205,369 ක්]
 19. (ඉති) ‎ජපානයේ නගර ලැයිස්තුව ‎[බයිට 203,073 ක්]
 20. (ඉති) ‎වීගන්වාදය (Veganism) ‎[බයිට 201,965 ක්]
 21. (ඉති) ‎මැද පෙරදිග ‎[බයිට 197,726 ක්]
 22. (ඉති) ‎චීන ඉතිහාසය ‎[බයිට 197,420 ක්]
 23. (ඉති) ‎මැඩෝනා (ගායිකාව) ‎[බයිට 196,635 ක්]
 24. (ඉති) ‎නව යටත්විජිතවාදය අමෙරිකාව සහ ඉරානය ‎[බයිට 196,231 ක්]
 25. (ඉති) ‎උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ‎[බයිට 189,817 ක්]
 26. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ 9වන පාර්ලිමේන්තුව ‎[බයිට 188,004 ක්]
 27. (ඉති) ‎යුදෙවු ආගම ‎[බයිට 187,634 ක්]
 28. (ඉති) ‎ඇන්ගෝලාව ‎[බයිට 187,204 ක්]
 29. (ඉති) ‎කොරියාවේ ඉතිහාසය ‎[බයිට 186,890 ක්]
 30. (ඉති) ‎සාංචිය ‎[බයිට 186,874 ක්]
 31. (ඉති) ‎ජොසොන් ‎[බයිට 185,390 ක්]
 32. (ඉති) ‎බියුටි ඇන්ඩ් ද බීස්ට් (2017 චිත්‍රපටය) ‎[බයිට 180,242 ක්]
 33. (ඉති) ‎චීන පාලකයන් ලැයිස්තුව ‎[බයිට 179,051 ක්]
 34. (ඉති) ‎අක්නාටන් ‎[බයිට 177,483 ක්]
 35. (ඉති) ‎ජන සන්නිවේදනය ‎[බයිට 177,103 ක්]
 36. (ඉති) ‎ටයිටැනික් (නෞකාව) ‎[බයිට 176,988 ක්]
 37. (ඉති) ‎ඊගා ‎[බයිට 176,877 ක්]
 38. (ඉති) ‎කුමාරතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය ‎[බයිට 172,810 ක්]
 39. (ඉති) ‎ගොර්යෝ ‎[බයිට 171,571 ක්]
 40. (ඉති) ‎ජෝසප් ප්‍රිස්ට්ලි ‎[බයිට 170,998 ක්]
 41. (ඉති) ‎නෙෆර්නෙෆරුආටන් ‎[බයිට 170,001 ක්]
 42. (ඉති) ‎චෝළ රාජවංශය ‎[බයිට 169,198 ක්]
 43. (ඉති) ‎සුජිත් රත්නායක ‎[බයිට 167,707 ක්]
 44. (ඉති) ‎2022 ශ්‍රී ලංකාවේ විරෝධතා ‎[බයිට 166,929 ක්]
 45. (ඉති) ‎ධම්‌මහදයවිභඞ්‌ගො ‎[බයිට 160,817 ක්]
 46. (ඉති) ‎රොසෙටා පාෂාණය ‎[බයිට 159,217 ක්]
 47. (ඉති) ‎මියොංසොං අධිරාජිනිය ‎[බයිට 158,376 ක්]
 48. (ඉති) ‎කුර්ආන් ‎[බයිට 154,483 ක්]
 49. (ඉති) ‎බොරතෙල් ‎[බයිට 150,684 ක්]
 50. (ඉති) ‎එස්. ජූඩ් සිල්වා ‎[බයිට 150,161 ක්]

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දිගු_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි