ද්වාරය:කොවිඩ්-19

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොවිඩ්-19 ද්වාරය

කොවිඩ්-19 රෝග ලක්ෂණ
කොවිඩ්-19 රෝග ලක්ෂණ

කොවිඩ්-19 එසේත් නැත්නම් කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (ඉංග්‍රීසි:  Coronavirus disease 2019, COVID-19) යනු severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) වෛරසය මගින් ඇතිකරනු ලබන බෝවන රෝගයකි. මෙම රෝගය මුල්වරට චීනයේ වූහාන් නුවර දී හඳුනා ගත් අතර ඉන් අනතුරුව ලොව පුරා පැතිරගොස් 2019–20 coronavirus pandemic නමින් හැඳින්වෙන ගෝලීය වසංගතය බවට වර්ධනය විය.

සාමාන්‍ය රෝග ලක්ෂණ වනුයේ උණ (fever), කැස්ස (cough) සහ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව (shortness of breath) වේ. මස්පිඩු වේදනාව sputum production සහ sore throat ද විරල මුත් දැකිය හැකි රෝග ලක්ෂණ වේ. බොහෝ දෙනෙකුට මෘදු රෝග ලක්ෂණ දැකිය හැකි වුවත් සමහරෙක් හට severe නිව්මෝනියා (pneumonia) සහ multi-organ failure ඇතිවිය හැක. 2020 මාර්තු 20 වෙනිදා පැවති දත්ත වලට අනුව rate of deaths per number of diagnosed cases 4.1% කි. එසේම එය වයස සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය තත්ත්ව සැලකිල්ලට ගැනීමේ දී 0.2% සිට 15% අතර විචලනය වේ.

රෝගය පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට පැතිරෙන්නේ බොහෝවිට කහින විට ඇතිවන බිඳිති (respiratory droplets) හරහා ය. එසේම ආසාදිත ද්‍රව්‍යය ගෑවුන මතුපිටක් ඇල්ලීමෙන් පසුව මුහුණ ඇල්ලීම මගින් ද පැතිරීම සිදුවිය හැකි. වෛරසයට නිරාවරණය වීමේ සිට රෝග ලක්ෂණ දිස්වීම දක්වා සාමාන්‍යයෙන් දින දෙක (2) සිට දහහතර (14) දක්වා වන අතර සාමාන්‍යය දින පහක් (5) වේ. nasopharyngeal swab මගින් reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වේ. එසේම රෝග ලක්ෂණ, risk factors සහ නිව්මෝනියා ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන chest CT scan යන එකතුව ආශ්‍රයෙන් ද රෝගය විනිශ්චය කළ හැක. තවදුරටත්...

පුවත්

No recent news

COVID-19 Health care limit.svg
Covid-19-curves-graphic-social-v3.gif

රෝගය පැතිරීයාම

2019–20 coronavirus pandemic by country and territory
Locations[lower-alpha 1] Cases[lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] Ref.
229 5,453,784 345,886 2,191,310 [2][3]
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 1,684,273 98,169 346,492 [3][4]
ඉතාලිය 230,158 32,877 141,981 [5]
ස්පාඤ්ඤය 235,823 28,773 150,376 [6]
චීනය 82,985 4,634 78,268 [7]
ජර්මනිය 180,523 8,389 162,648 [8]
France[lower-alpha 5] 51,487 3,516 7,882 [10][11][2]
Iran[lower-alpha 6] 44,606 2,898 14,656 [12]
United Kingdom[lower-alpha 7] 25,150 1,808 135 [3][13]
Switzerland 16,597 432 1,823 [14][15]
Turkey 13,531 214 243 [16][17]
Belgium 12,775 705 1,696 [18]
Netherlands[lower-alpha 8] 12,595 1,039 [20]
Austria 10,088 128 1,095 [21][2]
South Korea 9,887 165 5,567 [22]
Canada 8,579 101 1,242 [23]
Portugal 7,443 160 43 [24]
Brazil 5,717 201 127 [2][25]
Israel 5,358 20 224 [26]
Australia[lower-alpha 9] 4,862 21 337 [27][28]
Norway[lower-alpha 10] 4,644 39 [29]
Sweden[lower-alpha 11] 4,525 198 93 [32][33]
Czech Republic 3,257 31 45 [34]
Ireland 2,910 54 5 [35]
Denmark[lower-alpha 12] 2,860 90 [38]
Malaysia 2,766 43 537 [39][40]
Chile 2,449 8 156 [41]
Russia[lower-alpha 13] 2,337 17 121 [45]
Romania 2,245 82 220 [46][47]
Poland 2,215 32 35 [48]
Philippines 2,084 88 49 [49]
Luxembourg 1,988 22 40 [50][2]
Ecuador 1,966 62 3 [51]
Japan 1,953 56 408 [52]
Pakistan 1,914 26 58 [53]
Thailand 1,771 12 416 [54]
India 1,637 38 133 [55]
Saudi Arabia 1,563 10 165 [56]
Indonesia 1,528 136 81 [57]
Finland[lower-alpha 14] 1,379 17 [60][61]
South Africa 1,353 5 31 [62]
Greece 1,314 49 52 [63][64]
Panama 1,181 30 9 [65][66]
Iceland 1,135 2 198 [67]
Mexico 1,094 28 35 [68][2]
Peru 1,065 30 394 [3][69]
Dominican Republic 1,019 51 5 [70]
Argentina 966 26 240 [71]
Singapore 926 3 240 [72][73]
Colombia 906 16 31
Serbia[lower-alpha 15] 900 23 42 [75][3]
Croatia 867 6 67 [76]
Slovenia 802 15 10 [77][78]
Estonia 745 4 26 [79]
Algeria 716 44 46 [3]
Hong Kong 714 4 128 [80]
Egypt[lower-alpha 16] 710 46 157 [81]
Qatar 693 1 51 [82]
Cruise ship side view.svg Diamond Princess[lower-alpha 17] 672 12 603 [83]
Ukraine[lower-alpha 18] 669 17 10 [84]
United Arab Emirates 664 6 61 [85]
New Zealand 647 1 82 [86]
Iraq 630 46 152 [87]
Morocco 617 36 24 [88]
Armenia 571 3 30 [89]
Bahrain 567 4 295 [90]
Lithuania 581 8 7 [91]
Hungary 492 16 37 [92]
Lebanon 463 12 37 [93]
Bosnia and Herzegovina 420 13 17 [94]
Bulgaria 399 8 17 [95][2]
Latvia 398 0 1 [2][96]
Tunisia 394 10 3 [97]
Andorra 370 8 10 [98]
Slovakia 363 1 7 [99][100]
Costa Rica 347 2 4 [101]
Kazakhstan 336 2 22 [102]
North Macedonia 329 9 12 [103][104]
Taiwan 329 5 45 [105][106]
Moldova[lower-alpha 19] 328 3 15 [108][109]
Uruguay 320 1 25 [110][111]
Azerbaijan 298 5 26 [112]
Kuwait 289 0 73 [113]
Jordan 268 5 26 [114]
Burkina Faso 261 14 32 [3]
Albania 243 15 67 [115]
Puerto Rico 239 8 [116]
San Marino 236 26 13 [117]
Cyprus[lower-alpha 20] 225 6 18 [118]
Réunion[lower-alpha 21] 247 0 6 [119][11]
Vietnam 207 0 58 [120]
Cameroon 193 6 5 [3]
Oman 192 0 34 [121]
Cuba[lower-alpha 22] 186 6 8 [122]
Ivory Coast 179 1 7 [3]
Senegal 175 0 40 [123]
Afghanistan 174 4 2 [2][124]
Faroe Islands 169 0 74 [125]
Malta 169 0 2 [126]
Uzbekistan 167 2 7 [127]
Ghana 161 5 3 [128]
Belarus 152 1 47 [129][130]
Mauritius 143 5 0 [131]
Venezuela 143 3 41 [132]
Sri Lanka 142 2 17 [133]
Honduras 141 7 3 [134][135]
Nigeria 139 2 9 [136]
Brunei 129 1 45 [137]
Martinique 119 2 27 [138]
Palestine 117 1 18 [139]
Georgia 115 0 22 [140]
Guadeloupe 114 5 22 [141]
Cambodia 109 0 25 [142]
Bolivia 107 6 0 [143]
Kyrgyzstan 107 0 3 [144][145]
Kosovo[lower-alpha 23] 106 1 1 [146][147]
Montenegro 105 1 0 [148][2]
DR Congo 98 8 2 [3]
Mayotte 94 1 10 [149]
Trinidad and Tobago 85 3 1 [150]
Jersey 81 2 [151]
Guernsey 78 1 [152]
Rwanda 75 0 0 [3]
Northern Cyprus 70 1 29 [153]
Gibraltar 69 0 14 [154]
Guam 69 2 7 [155][156]
Paraguay 69 3 1 [157][2]
Liechtenstein 68 0 0 [158]
Isle of Man 60 0 0 [159]
Kenya 59 1 1 [160]
Madagascar 57 0 0 [3]
Aruba 55 0 1 [161]
Monaco 52 0 1 [162]
Bangladesh 51 5 25 [163]
Uganda 44 0 0 [164]
French Guiana[lower-alpha 24] 43 0 0 [165][11]
Macau 41 0 10 [166]
Guatemala 38 1 10 [167]
Jamaica 36 1 2 [168]
French Polynesia 36 0 1 [169][170]
Zambia 36 0 0 [3]
Barbados 34 0 0 [171]
Niger 34 3 [3]
Togo 34 1 10 [172]
El Salvador 32 0 0 [173]
Djibouti 30 0 0 [174]
U.S. Virgin Islands 30 0 21 [175]
Mali 28 2 0 [3]
Bermuda 27 0 10 [176]
Ethiopia 26 0 2 [177]
Transnistria 25 1 0 [107]
Guinea 22 0 0 [3]
Republic of the Congo 19 0 0 [3]
Tanzania 19 1 1 [3]
Maldives 18 0 13 [178]
Saint Martin 18 1 2 [179]
Gabon 16 1 0 [3][180]
New Caledonia 16 0 0 [181]
Equatorial Guinea 15 0 1 [3]
Eritrea 15 0 0 [3]
Haiti 15 0 0 [182][183]
Bahamas 14 0 0 [184]
Myanmar 14 1 0 [185]
Saint Lucia 13 0 0 [186]
Cayman Islands 12 1 [187]
Dominica 12 0 0 [188]
Guyana 12 1 0 [189]
Mongolia 12 0 0 [3]
Curaçao 11 1 2 [190][191]
Namibia 11 0 2 [3]
Greenland 10 0 2 [192]
Libya 10 0 1 [193]
Seychelles 10 0 0 [194]
Syria 10 2 0 [195]
Eswatini 9 0 0 [196][3]
Grenada 9 0 0 [197]
Laos 9 0 0 [198]
Benin 9 0 1 [3]
Suriname 9 0 0 [199]
Guinea-Bissau 8 0 0 [3]
Mozambique 8 0 0 [3]
Saint Kitts and Nevis 8 0 0 [200]
Zimbabwe 8 1 0 [201]
Angola 7 2 0 [3]
Antigua and Barbuda 7 0 0 [2]
Chad 7 0 0 [202]
Sudan 7 2 1 [3]
Cape Verde 6 1 0 [3]
Mauritania 6 1 2 [3]
Sint Maarten 6 0 1 [203]
Vatican City 6 0 0 [204]
Saint Barthélemy 6 0 1 [179]
Akrotiri and Dhekelia 5 0 [205]
Åland Islands 5 0 0 [60]
Fiji 5 0 0 [206]
Montserrat 5 0 0 [207]
Nepal 5 0 1 [208]
Turks and Caicos Islands 5 0 0 [209]
Bhutan 4 0 0 [210]
Gambia 4 1 0 [211]
Nicaragua 4 1 0 [212]
Belize 3 0 0 [213]
Botswana 4 1 0 [3]
British Virgin Islands 3 0 0 [214]
Central African Republic 3 0 0 [3]
Liberia 3 0 0 [3][215]
Somalia [lower-alpha 25] 3 0 0 [216]
Anguilla 2 0 0 [217]
Burundi 2 0 0 [3]
Cruise ship side view.svg MS Zaandam[lower-alpha 26] 2 0 0 [218]
Flag of Somaliland.svg Somaliland 2 0 0 [219][220]
Northern Mariana Islands 2 0 [221]
East Timor 1 0 0 [222]
Papua New Guinea 1 0 0 [223]
St. Vincent and the Grenadines 1 0 1 [224][3]
Sierra Leone 1 0 0 [3]
As of 13 අප්‍රේල් 2020 (UTC) · History of cases: China, international
Notes
 1. Countries and territories, and two international conveyances where cases were diagnosed. Nationality and location of original infection may vary. In some countries, the cases cover several territories, as noted accordingly.
 2. Cumulative confirmed cases reported to date. The actual number of infections and cases are likely to be higher than reported.[1]
 3. Total deaths may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location.
 4. Recovered cases. All recoveries may not be reported. Total recoveries may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location. "–" denotes that no reliable data is currently available for that territory, not that the value is zero.
 5. France
  1. Testing has been restricted to at-risk people showing severe symptoms.[9]
  2. Excluding all Overseas departments and regions and Overseas collectivities.
  3. Recoveries only includes hospitalised cases.
 6. Iran
  Includes clinically diagnosed cases and deaths from 9 March 2020 and onwards.
 7. United Kingdom
  Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
 8. Netherlands
  1. Constituent countries of the Kingdom of the Netherlands (Aruba, Curaçao and Sint Maarten) are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[19]
 9. Australia
  Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 10. Norway
  1. From 13 March 2020, testing of the normal population was discontinued, and is now only reserved for health professionals and acutely ill people in vulnerable groups.
  2. The Norwegian Institute of Public Health states that there are more infected people in Norway than the figures show. The dark figures are presumed to be higher because of limited testing.[29]
  3. Estimation of number of coronavirus infected:
   • As of 23 March 2020, over 40% of all GPs in Norway have been registered 20,200 patients with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[30]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[31]
 11. Sweden
  Testing of suspected infections has been cut back in the whole country in the period around 12 March 2020, in order to focus efforts on people with increased risk of serious illness and complications.
 12. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
  2. The Danish Government does not report the number of recoveries.[36]
  3. From 12 March 2020, the criteria for testing has been changed; only people with more serious symptoms and health professionals are being tested.[37]
 13. Russia
  Including cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". One fatality was not officially recorded by the Russian authorities as caused by coronavirus.[42][43][44]
 14. Finland
  1. Excluding the autonomous region of the Åland Islands.
  2. Testing is limited to severely ill or at-risk patients and social or health care workers.[58]
  3. There is no reliable or frequently published national data source which provides counts of recoveries. However, as of 1 April 2020, there have been hundreds of recoveries.[59]
 15. Serbia
  Excluding Kosovo.[74]
 16. Egypt
  Includes cases identified on the MS River Anuket.
 17. Diamond Princess
  The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is neither included in the Japanese government's official count nor in United Kingdom's one. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 18. Ukraine
  Excluding cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty. Because the Russian authorities are tabulating cases from Crimea, they are included in the Russian total.
 19. Moldova
  Excludes data from the unrecognised state of Transnistria.[107]
 20. Cyprus
  Excluding Akrotiri and Dhekelia and Northern Cyprus.
 21. Réunion
  Recoveries only includes hospitalised cases.
 22. Cuba
  Includes cases on the MS Braemar.
 23. Kosovo
  1. Excluding Serbia.
  2. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia. The Republic of Kosovo unilaterally declared independence on 17 February 2008, but Serbia continues to claim it as part of its own sovereign territory. The two governments began to normalise relations in 2013, as part of the 2013 Brussels Agreement. Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states. In total, 112 UN member states recognized Kosovo at some point, of which 15 later withdrew their recognition.
 24. French Guiana
  Recoveries only includes hospitalised cases.
 25. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 26. MS Zaandam
  The cruise ship MS Zaandam was near Panamanian waters, with the intention of transiting the Panama Canal to make its way to Florida. But the Panamanian government has denied it access to the canal for "sanitary reasons" and has not counted it on their national figures.
Refs
 1. Lau, Hien; Khosrawipour, Veria; Kocbach, Piotr; Mikolajczyk, Agata; Ichii, Hirohito; Schubert, Justyna; Bania, Jacek; Khosrawipour, Tanja (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology and Infection. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMID 32205091.The total number of cases may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University".
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 "Coronavirus Update (Live) - Worldometer". www.worldometers.info.
 4. "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada | 1Point3Acres". coronavirus.1point3acres.com.
 5. Dipartimento della Protezione Civile. "COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione". opendatadpc.maps.arcgis.com.
 6. "El mapa del coronavirus en España: 8.269 muertos y más de 94.400 casos". RTVE (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 7. 截至3月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (Chinese (China) බසින්). National Health Commission. 1 April 2020. Retrieved 1 April 2020.
 8. "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (German බසින්). Zeit Online. Retrieved 2020-03-07.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 9. "France to step up coronavirus testing methods as death toll climbs". March 18, 2020 – via rfi.fr.
 10. "Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde". Santé publique France (ප්‍රංශ බසින්).
 11. 11.0 11.1 11.2 "Nombre cumulé de personnes retournées à domicile depuis le 1er mars 2020". 2020-03-30. Retrieved 2020-03-31.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 12. "Official: 14,656 COVID19-infected patients recovered in Iran". IRNA English (ඉංග්‍රීසි බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 13. "Total UK cases COVID-19 Cases Update". Public Health England.
 14. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ප්‍රංශ බසින්).
 15. "Coronavirus: les cas de guérisons dans le monde en chiffres". MAP Express (ප්‍රංශ බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 16. "Turkey's coronavirus deaths up to 214, with 13,531 total cases: Minister". Hürriyet Daily News. Retrieved 31 March 2020.
 17. "T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table". covid19.saglik.gov.tr. Retrieved 2020-03-31.
 18. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be.
 19. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. Retrieved 2020-03-27.
 20. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (Dutch බසින්). RIVM. Retrieved 2020-03-31.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 21. "Amtliches Dashboard COVID19 - öffentlich zugängliche Informationen" (ජර්මන් බසින්). Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection.
 22. KCDC. "Press release". www.cdc.go.kr (කොරියානු බසින්).
 23. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News.
 24. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (පෘතුගීසි බසින්). Portugal: Ministry of Health.
 25. "Notificação de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19)". Ministry of Health (Brazil).
 26. "Israel confirms 20 deaths from coronavirus, cases rise to 5,358". i24NEWS. Retrieved 1 April 2020.
 27. Health, Australian Government Department of (2020-03-15). "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-04-01.
 28. "3月27日:澳洲确诊3179例 西澳五个月大婴儿确诊". ABC中文 (Chinese (China) බසින්). 27 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 29. 29.0 29.1 Nilsen, Av Sondre; Skjetne, Oda Leraan; Sfrintzeris, Yasmin; Røset, Hanna Haug; Hunshamar, Carina; Fraser, Sofie; Løkkevik, Ole; breaking-avdeling, og VGs. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett.
 30. Venli, Vegard (March 23, 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 31. Kristensen, Mette (March 24, 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 32. "The spread of the new coronavirus — Currently in Sweden". SVT Datajournalistik (English බසින්). Sveriges Television (Swedish Television). Retrieved 2020-03-22.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 33. Han Lin Yap. "Coronavirus i Sverige". Retrieved 2020-03-22.
 34. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR". Ministry of Health (Czech Republic). 2020. Retrieved 2020-03-30.
 35. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 22 March 2020.
 36. Magnus Bjerg, Magnus Bjerg (22 March 2020). "Derfor er der ikke tal for raskmeldte i Danmark" [This is why there is not data on recoveries for Denmark]. TV 2 (ඩැනිශ් බසින්). Retrieved 23 March 2020.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
 37. name. "Epidemiologiske overvågningsrapporter om COVID-19". www.ssi.dk (ඩැනිශ් බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 38. "Coronavirus, COVID-19". Status på COVID-19 (Danish බසින්). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 26 March 2020. Retrieved 26 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 39. "Covid-19 (Maklumat Terkini)". Ministry of Health (Malaysia).
 40. "Health Ministry: 140 new Covid-19 cases, death toll now 43". The Star. 31 March 2020.
 41. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 42. "First death from coronavirus registered in Moscow". TASS. 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 43. "О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России". Rospotrebnadzor. 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 44. "Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса". RBC (රුසියානු බසින්). 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 45. "Оперативные данные. По состоянию на 31 марта". Стопкоронавирус.рф (රුසියානු බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 46. "Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 29 martie, ora 13.00" (රොමේනියානු බසින්). Ministry of Internal Affairs. 29 March 2020.
 47. "Coronavirus România, INFORMAȚII OFICIALE: 1.952 de infecții,180 de pacienți vindecați. 46 de persoane au murit din cauza COVID-19" (රොමේනියානු බසින්). Digi24. 30 March 2020.
 48. Ministerstwo Zdrowia [@MZ_GOV_PL] (31 March 2020). "W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 2215/32 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" (Tweet) (පෝලන්ත බසින්) – via Twitter.
 49. "COVID-19 Cases: Philippines".
 50. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg.
 51. "Covid-19 en Ecuador: 1 966 personas contagiadas, 54 con alta hospitalaria y 62 fallecidos hasta el 30 de marzo". El Comercio. Retrieved 31 March 2020.
 52. "新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年3月31日版)". Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ජපන් බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 53. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. Retrieved 29 March 2020.
 54. "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)". Department of Disease Control (Thailand) (තායි බසින්).
 55. "Home - Ministry of Health and Family Welfare - GOI". mohfw.gov.in (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 56. "Coronavirus: Saudi Arabia records 110 new cases, with two new deaths". Al Arabiya. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 57. "Situasi Virus Corona". Indonesian National Board for Disaster Management. 22 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 58. Laurila, Salla (2020-03-16). "THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta Ylellä: Suomessa voi olla todellisuudessa 20-30 kertaa enemmän koronaviruksen saaneita". mtvuutiset.fi (ෆින්ලන්ත බසින්). Retrieved 2020-03-23.
 59. Särkkä, Heini (2020-04-01). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ෆින්ලන්ත බසින්). Retrieved 2020-04-01.
 60. 60.0 60.1 "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. Retrieved 28 March 2020.
 61. "Coronavirus COVID-19 – Latest Updates". Finnish Institute for Health and Welfare.
 62. "COVID-19 update". NICD. 2020-03-31. Retrieved 2020-03-31.
 63. "Κοροναϊός: Στους 49 οι νεκροί – 82 νέα κρούσματα, 1.314 συνολικά". in.gr. 31 March 2020.
 64. "Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών υγείας από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα (30/3/2020)". Ministry of Health (Greece) (Greek බසින්).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 65. GESE-La Estrella de Panamá. "Panamá suma 1,075 casos y endurece la cuarentena para frenar el COVID-19". La Estrella de Panamá (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 66. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud de la República de Panamá (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 67. "COVID-19 á Íslandi - Tölfræði". www.covid.is (Icelandic බසින්).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 68. "Coronavirus, día a día". El Universal (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 69. Ministry of Health (Peru) (29 March 2020). "Coronavirus en el Perú" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 29 March 2020.
 70. "Salud Pública reporta otros 9 fallecimientos, cifra sube a 51 en RD". El Nacional (ඉංග්‍රීසි බසින්). 31 March 2020.
 71. "Coronavirus en Argentina: confirman 146 nuevos casos y el total de muertes llega a 24". www.clarin.com (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 72. "Updates on Covid-19 local situation". Ministry of Health (Singapore).
 73. "Coronavirus: New Covid-19 cluster at Westlite Toh Guan dormitory linked to 5 cases; Indian national who works as housekeeper at CGH among the 47 new cases". Straits Times. 31 March 2020.
 74. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia. The Republic of Kosovo unilaterally declared independence on 17 February 2008, but Serbia continues to claim it as part of its own sovereign territory. The two governments began to normalise relations in 2013, as part of the 2013 Brussels Agreement. Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states. In total, 112 UN member states recognized Kosovo at some point, of which 15 later withdrew their recognition.
 75. "COVID-19". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia).
 76. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. Retrieved 28 March 2020.
 77. "V Sloveniji 756 uradno okuženih z novim koronavirusom, nedelja brez smrtnih žrtev". www.rtvslo.si. 30 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 78. @MinSaludCol (31 March 2020). "Confirmamos 108 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos en Colombia, para un total de 906 pacientes con COVID-19 y 16 muertes" (Tweet) – via Twitter.
 79. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board.
 80. "Together, We Fight The Virus!". www.coronavirus.gov.hk. Hong Kong: Department of Health.
 81. Ministry of Health and Population (Egypt) (31 March 2020). "COVID-19 update" (අරාබි බසින්). Facebook.
 82. "Covid-19". Ministry of Public Health (Qatar).
 83. "About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (ඉංග්‍රීසි බසින්). 2020-03-26. Retrieved 2020-03-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 84. "Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19". Ministry of Healthcare of Ukraine Official Website. Retrieved 2020-04-01.
 85. "COVID-19: UAE reports 53 new coronavirus cases, one death". Gulf News. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 86. "COVID-19 - current cases". Ministry of Health (New Zealand).
 87. Ministry of Health (Iraq) (30 March 2020). "Facebook update" (අරාබි බසින්).
 88. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroc". Ministère de la santé (ප්‍රංශ බසින්).
 89. "Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի — NCDC Armenia" (ආර්මේනියානු බසින්). Retrieved 2020-03-30.
 90. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain).
 91. "Koronavirusas (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 30 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 92. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. Retrieved 31 March 2020.
 93. "الجمهورية اللبنانية - وزارة اﻹعلام - الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان". كورونا في لبنان (අරාබි බසින්).
 94. "Koronavirus u BiH" (බොස්නියානු බසින්). Klix.
 95. "Актуални новини". Ministry of Health (Bulgaria).
 96. @SPKCentrs (31 March 2020). "Iepriekšējā diennaktī veikti 500 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19. Apstiprināta 22 cilvēkiem. LV kopā veikti 14807 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 398 personām. 27 pacienti stacionēti, tai skaitā 24 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu" (Tweet) (ලැට්වියානු බසින්) – via Twitter.
 97. "covid-19.tn".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 98. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (කැටලන් බසින්). Govern d'Andorra.
 99. Aktuálne o koronavíruse na Slovensku www.rtvs.sk
 100. "Domov | Koronavírus na Slovensku - COVID-19". korona.gov.sk. Retrieved 29 March 2020.
 101. "Situacion Nacional Covid-19" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Ministerio de Salud (Costa Rica). Retrieved 31 March 2020.
 102. "Ситуация с коронавирусом официально". coronavirus2020.kz (රුසියානු බසින්). Kazinform. Retrieved 31 March 2020.
 103. "Страница за состојбата со КОВИД-19 на Министерството за здравство". Ministry of health (North Macedonia).
 104. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (මැසිඩෝනියානු බසින්).
 105. "首頁-衛生福利部疾病管制署". Taiwan Centres for Disease Control.
 106. "國內累計329人確診,45人解除隔離". Taiwan Centres for Disease Control. 1 April 2020.
 107. 107.0 107.1 "Коронавирус: официальная информация". minzdrav.gospmr.org (රුසියානු බසින්). Retrieved 28 March 2020.
 108. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com. Retrieved 30 March 2020.
 109. "Situația epidemiologică privind evoluția noului tip de Coronavirus în Republica Moldova, 29 martie". msmps.gov.md. 29 March 2020. Retrieved 29 March 2020.
 110. "Información de interés actualizada sobre coronavirus COVID-19". Ministerio de Salud Pública (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 111. "Uruguay llegó a 320 casos de coronavirus, tras 10 nuevos positivos". Montevideo Portal (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 112. "Azərbaycanda cari vəziyyət – Koronavirus" (අසර්බයිජාන් බසින්). Retrieved 19 March 2020.
 113. @KUWAIT_MOH (31 March 2020). "تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 23 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 289 حالة" (Tweet) – via Twitter.
 114. "يروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)". corona.moh.gov.jo (අරාබි බසින්).
 115. "Coronavirus Albania | Statistika" (ඇල්බේනියානු බසින්). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit.
 116. "COVID-19". Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 117. "ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino". www.iss.sm. Retrieved 2020-03-30.
 118. Michael, Peter (30 March 2020). "Coronavirus: 16 new cases, one more death (Updated)". Cyprus Mail (බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 30 March 2020.
 119. Réunion, Les services de l’Etat à La (2020-03-31). "Point de situation du 31/03/2020 à 15h : 23 nouveaux cas confirmés". www.reunion.gouv.fr (ප්‍රංශ බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 120. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (වියට්නාම් බසින්). BỘ Y TẾ (Ministry of Health).
 121. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. Retrieved 31 March 2020.
 122. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 123. "Communiqué de Presse N°29 du Lundi 31 mars 2020 du Ministère de la Santé et de l'Action sociale : Point de Situation sur le COVID-19". Ministry of Health and Social Action (Senegal). 31 March 2020.
 124. "COVID-19 cases have jumped to 174, says MoPH". Pajhwok Afghan News. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 125. QODIO. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 126. "AĠĠORNATA: 13-il każ ġdid ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna… it-total jitla' għal 169" (Maltese බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 127. "Коронавирусная инфекция (COVID-19)" (රුසියානු බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 128. @moigovgh (30 March 2020). "#Covid19 Update" (Tweet) – via Twitter.
 129. "В Беларуси 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек ". tut.by (රුසියානු බසින්). 30 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 130. "О ситуации с COVID-19 в Беларуси". minzdrav.gov.by (රුසියානු බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 131. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19.mu.
 132. Ronny Rodríguez Rosas (31 March 2020). "Hay ocho casos más de COVID-19 y el país tiene 143 contagiados, dice Maduro". Efecto Cocuyo (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 133. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka).
 134. "Honduras llega a 139 contagios de coronavirus y tres fallecimientos". Diario La Prensa (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 30 March 2020.
 135. "Coronavirus COVID-19 En Honduras" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Gobierno de la República de Honduras.
 136. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. Retrieved 23 March 2020.
 137. "COVID-19". healthinfo.gov.bn.
 138. "Coronavirus : point d'actualité". Agence régionale de santé Martinique (ප්‍රංශ බසින්).
 139. "فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين" (අරාබි බසින්). Retrieved 22 March 2020.
 140. ხშირად დასმული კითხვები: stopcov.ge
 141. "COVID-19 : informations, recommandations et points de situation / Informations coronavirus / Sécurité sanitaire / Risques naturels, technologiques et sanitaires / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guadeloupe". www.guadeloupe.gouv.fr. Retrieved 2020-03-31.
 142. "COVID-19 Map Cambodia". Ministry of Health of Cambodia. Retrieved 1 April 2020.
 143. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Retrieved 2020-03-30.
 144. "13 new coronavirus cases confirmed in Kyrgyzstan on March 31, 107 in total". AKIpress. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 145. "Первые выздоровевшие пациенты" (රුසියානු බසින්). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). Retrieved 31 March 2020.
 146. "Coronavirusi, Qeveria vendos që kufizimi i qarkullimit të qytetarëve të jetë prej orës 17:00 deri në 06:00". Telegrafi (ඇල්බේනියානු බසින්). 28 March 2020. Retrieved 28 March 2020.
 147. "Statistikat e fundit" (Albanian බසින්). Retrieved 31 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 148. "Ažurirani podaci o novom koronavirusu COVID-19". Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) (Montenegrin බසින්). 30 March 2020.
 149. Andjilani, Toufaili (31 March 2020). "Coronavirus COVID-19 : 12 nouveaux cas confirmés à Mayotte : 94 au total" (French බසින්). Retrieved 31 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 150. @MOH_TT (31 March 2020). "Ministry of Health COVID-19 Update # 60" (Tweet) – via Twitter.
 151. Jersey, States of. "Coronavirus (COVID-19) cases". www.gov.je (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 152. Public Health Services (27 March 2020). "COVID-19 Coronavirus - Testing results". www.gov.gg (ඉංග්‍රීසි බසින්). St Peter Port. Retrieved 31 March 2020.
 153. Gazetesi, Kıbrıs. "Tedavisi devam eden Covid-19 vakalarının bölgelere göre dağılımı". kibrisgazetesi (තුර්කි බසින්). Retrieved 27 March 2020. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help)CS1 maint: url-status (link)
 154. Smith, John (30 March 2020). "Latest Coronavirus status in Gibraltar - Euro Weekly News Spain Gibraltar News Article". Euro Weekly News Spain. Retrieved 31 March 2020.
 155. Staff, Daily Post. "11 new COVID-19 cases, 69 confirmed cases". The Guam Daily Post (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 156. "JIC RELEASE NO. 42 - Second COVID-19 Related Death on Guam; Nine Test Positive for COVID-19 - GHS OCD | Government of Guam". ghs.guam.gov. Retrieved 2020-03-31.
 157. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY". Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay).
 158. "68 bestätigte Fälle in Liechtenstein". Liechtensteiner Volksblatt (ජර්මන් බසින්). 31 March 2020.
 159. "Latest updates". Covid19. Retrieved 31 March 2020.
 160. Junior, Mireri (31 March 2020). "Kenya covid-19 cases hit 59 after nine more people test positive". Standard Digital. Retrieved 31 March 2020.
 161. "Aruba Covid-19 Information". Aruba Covid-19 (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 162. "CORONAVIRUS : trois nouveaux cas positifs révélés à Monaco / Action Gouvernementale / Portail du Gouvernement - Monaco". www.gouv.mc. Retrieved 31 March 2020.
 163. "Covid Public Dashboard Information at a glance". IEDCR (Bangladesh). Retrieved 30 March 2020.
 164. "Information Portal". Ministry of Health (Uganda).
 165. "Over 5 Dozen People Have Now Died From COVID-19 In The Caribbean". 2020-03-30. Retrieved 2020-03-31.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 166. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. Retrieved 29 March 2020.
 167. "Coronavirus" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Ministerio de Salud Pública (Guatemala).
 168. "Confirmed Coronavirus cases up to 36; health worker now among tally". Loop News. 30 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 169. "La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d'informations relatifs au Coronavirus Covid-19".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 170. "Tahiti Covid-19 cases climb to 30". RNZ (ඉංග්‍රීසි බසින්). 2020-03-27. Retrieved 2020-03-31.
 171. "COVID-19: 34 cases confirmed on the island as of March 30 at 8 pm". Loop News. 30 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 172. "Coronavirus au Togo" (ප්‍රංශ බසින්).
 173. "SITUACIÓN NACIONAL". Ministry of Health (El Salvador). Retrieved 29 March 2020.
 174. Africa, CGTN. "Number of confirmed cases of COVID-19 in Djibouti rises to 30". CGTN Africa (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 175. "USVI Department of Health". doh.vi.gov. Retrieved 2020-03-31.
 176. "Govt Confirm 5 More Covid-19, Total 27". Bernews. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 177. @FMoHealth (30 March 2020). "Ethiopia #COVID19 Status update" (Tweet) – via Twitter.
 178. "Maldives News Leader". Avas.
 179. 179.0 179.1 "Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin". www.facebook.com (ඉංග්‍රීසි බසින්).
 180. Lembet, Henriette. "Gabon : 9 nouveaux cas de contamination au Coronavirus". Gabon Media Time (ප්‍රංශ බසින්). Retrieved 31 March 2020.
 181. "POINT DE SITUATION SANITAIRE MARDI 31 MARS À 18H" (French බසින්). 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 182. Charles, Jacqueline (30 March 2020). "Haiti is making face masks, medical garments to fight the coronavirus and save jobs". Miami Herald. Retrieved 31 March 2020.
 183. Eddy Jackson Alexis (25 March 2020). "Gen 8 ka #COVID19 konfime nan peyi a. #CIPC" (හයිටි බසින්). Twitter.
 184. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas).
 185. "Myanmar reports first COVID-19 death; man had 4-day layover in Singapore". CNA. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 186. "Saint Lucia records four new cases of COVID-19". St. Lucia News Online. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 187. "4 new coronavirus cases confirmed Sunday". Cayman Compass. 29 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 188. "UPDATE: Positive cases of coronavirus (COVID-19) in Dominica increase to 12". Dominica News Online. 30 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 189. "BREAKING: Guyana now has 8 confirmed cases of COVID-19". News Room Guyana. 31 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 190. Vordev. "Curaçao immediately on lockdown; eleventh case confirmed". www.curacaochronicle.com. Retrieved 2020-03-30.
 191. Vordev. "Update COVID-19 Curaçao: Seventh infected person is laboratory assistant". www.curacaochronicle.com. Retrieved 2020-03-30.
 192. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ඩැනිශ් and කලාලිසට් බසින්).
 193. "covid19.ly" (අරාබි බසින්). National Center for Disease Control - Libya.
 194. Ernesta, Sharon. "Seychelles and COVID-19: US, Australian nationals, foreign yachts banned; 7th case confirmed". www.seychellesnewsagency.com. Retrieved 21 March 2020.
 195. "Health Ministry: Second death case of coronavirus registered in Syria". Syrian Arab News Agency. 30 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 196. @EswatiniGovern1 (21 March 2020). "Ministerial statement: Ministry of Health confirms three new cases of #COVID19 in Eswatini" (Tweet) – via Twitter.
 197. "Grenada confirms 2 more cases of coronavirus". NOW Grenada. 28 March 2020. Retrieved 29 March 2020.
 198. "ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ". www.moh.gov.la. Retrieved 2020-03-31.
 199. "COVID-19". COVID SURINAME.
 200. "St. Kitts and Nevis confirms one (1) additional case of COVID-19: Total number of confirmed cases now stand at eight (8)". SKNVibes. 30 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 201. "Covid-19 positive cases increase to eight as 233 test negative". The Chronicle. 31 March 2020. Retrieved 1 April 2020.
 202. "Covid-19 : 07 cas confirmés au Tchad". Journal du Tchad (ප්‍රංශ බසින්). 31 March 2020. Retrieved 1 April 2020.
 203. (in en) NATIONAL ADDRESS #9 BY PRIME MINISTER & CHAIR OF THE EOC SILVERIA JACOBS - UPDATES ON COVID-19 DEVELOPMENTS MARCH 30, 2020, https://www.facebook.com/SXMGOV/videos/national-address-9-by-prime-minister-chair-of-the-eoc-silveria-jacobs-updates-on/685560998884571/, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2020-03-31 
 204. "Coronavirus, il Vaticano ammette: 6 casi positivi ma il Papa non è coinvolto". www.ilmessaggero.it (ඉතාලි බසින්). Retrieved 2020-03-28.
 205. "Fifth positive test in the British Bases". in-cyprus.philenews.com (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-30.
 206. Singh, Indra (25 March 2020). "Fiji's fifth COVID-19 case confirmed in Lautoka". Fiji Broadcasting Corporation.
 207. "News". Government of Montserrat.
 208. "Fifth person tests positive for COVID-19 in Nepal". The Himalayan Times. 28 March 2020.
 209. "TCI COVID-19 Dashboard". Ministry of Health, Agriculture, Sports and Human Services.
 210. "Today's Situational Report". Ministry of Health, Royal Government of Bhutan. Facebook. 29 March 2020.
 211. "COVID19 – MINISTRY OF HEALTH" (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-30.
 212. "Tras confirmar cuatro casos positivos y al cumplirse período de incubación del virus: «la próxima semana se esperan más casos», advierte epidemiológo". La Prensa (ස්පාඤ්ඤ බසින්). 28 March 2020.
 213. "Minister of Health confirms third Covid-19 case is in Belize City and imported from New York". Belize Breaking News. 29 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 214. "BVI Government Receives Protective Supplies To Fight COVID-19". Government of the Virgin Islands. 30 March 2020. Retrieved 31 March 2020.
 215. "Liberia: 3rd COVID-19 Case Confirmed". Liberian Observer. 20 March 2020.
 216. "Ministry of Health Somalia". moh.gov.so. Retrieved 2020-03-27.
 217. "COVID-19 Update – Two Samples Test Negative, Four More Samples Pending". COVID-19: The Anguillian Response. 28 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
 218. "Coronavirus: after deaths on cruise ship MS Zaandam, guests clamour to leave". South China Morning Post (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-28.
 219. "Dawladda Somaliland oo Shaacisay laba qof oo laga helay Cudurka Covid-19". Wargeyska Dawan (සෝමාලි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 220. "Somaliland Confirms 2 Covid-19 Cases". MENAFN (ඉංග්‍රීසි බසින්). Retrieved 2020-03-31.
 221. "Two cases confirmed positive for COVID-19 Hours for grocery stores adjusted" (PDF). Commonwealth of the Northern Marianas, Office of the Governor. 2020-03-28. Retrieved 2020-03-28.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 222. "East Timor confirms first case of coronavirus: health ministry". Reuters. 21 March 2020. Retrieved 21 March 2020.
 223. "PNG's first imported Covid-19 case". Loop PNG. 20 March 2020.
 224. "Corona Virus Updates". health.gov.vc. Retrieved 2020-03-27.

වෛරසය ගැන

MERS-CoV electron micrograph1.jpg

දුස්සාධ්‍ය තීව්‍ර ශ්වසන සහලක්ෂණය කොරෝනාවෛරස 2 එසේත් නැත්නම් සාර්ස්-කොවී-2 (ඉංග්‍රීසි:  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2), යනු, පෙරදී 2019 නව කොරෝනාවෛරසය (2019-එන්කොවී) යන තාවකාලික නම මගින් හැඳින්වුනු , ධන-අභිදිශා තනි-පට ආර්එන්ඒ වෛරසයකි. තවදුරටත්...

වෛරස පිළිබඳ

Computer reconstruction of a rotavirus particle

වෛරස් යනු ස්ජීවි ධාරක් සෛල තුළ පමණක් ප්‍රජනනය සිදු කළ හැකි ජෛව කාරකයකි. වෛරසයකින් ආසාදනය වූ විට ධාරක සෛල තුළදී, එහි අනන්‍ය හා සර්වසම පිටපත් දහස් ගණනක්, අසාමාන්‍ය වූ වේගයකින් නිපදවීම සඳහා පෙළඹවනු ලැබේ. අනෙකුත් ජිවීන් මෙන් නොව, වෛරස් වලට බෙදීමට හැකි සෛල දක්නට නැත.නව වෛරස් ගොඩනැගෙන්නේ ආසාදිත ධාරක සෛල තුළයි.දැනට වෛරස් 2000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සොයාගෙන ඇත.

වෛරසයක කොටස් දෙකක් හෝ තුනක් අඩංගුයි. ජානමය කොටස DNA හෝ RNA ඉතා දිග අණු වලින් සෑදී ඇති අතර එමඟින් ප්‍රවේණික තොරතුරු රැගෙන යයි. දෙවැන්න ප්‍රෝටීන් ආවරණය; ජානමය කොටසට ආරක්ෂාව සපයයි. සමහර වෛරස් වල මේදයෙන් සෑදුනු ආවරණයක් ඇති අතර, ධාරක සෛලයක් තුළ අඩංගු නොවන අවස්ථා වලදී ඒවාට රැකවරණය සපයයි.වෛරස් වල හැඩය සරල හෙලික්සීය සහ ඉකොසහෙඩ්රල් ආකාරයේ සිට සංකීර්ණ ව්‍යුහ දක්වා වෙනස් වේ. වෛරස් බැක්ටීරියා වලට වඩා 100 වාරයක් ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය.

වෛරස් විවිධ ක්‍රම වලට ව්‍යාප්ත වේ. ශාක වෛරස් ශාකයෙන් ශාකයට පැතිරෙන්නේ කෘමීන් මගින් හෝ වෙනත් වාහක ජීවීන් මගිනි. සමහර සත්ත්ව වෛරස් රුධිරය උරාබොන කෘමීන්ගෙන් ව්‍යාප්ත වේ. එක් එක් වෛරසය පැතිරෙන විශේෂ ක්‍රමයක් ඇත. Influenza වැනි වෛරස් වාතය මගින් පැතිරේ. කැස්ස හා කිවිසුම් යාම තුළින් වෛරසය වාතයට එකතු වේ. Norovirus වැනි වෙනත් එකක් සම්ප්‍රේශණය වන්නේ මුහුණ-මුඛය ආශ්‍රිත මාර්ගයකිනි. අපිරිසිදු අත්, ආහාර හා ජලය මගින් එය සිදුවේ. Rotavirus සාමාන්‍යයෙන් පැතිරෙන්නේ ආසාදිත ළමයින් හා සෘජු ස්පර්ශ වීමෙනි. මානව ප්‍රතිශක්ති ඌනතා වෛරසය, HIV, ලිංගාශ්‍රිත ක්‍රියා වලින් සම්ප්‍රේශණය වන ප්‍රධාන වෛරස් වලින් එකකි.වෛරස් වල සම්භවය අපැහැදිලිය. සමහර විට Plasmids/ප්ලාස්මිඩ වලින් සම්භවය වූවා විය හැක. ප්ලාස්මිඩ සෛල අතර ගමන් කළ හැකි DNA කොටස් වේ. අනෙක්වා බැක්ටීරියා වලින් පරිණාම වූවා විය හැක.
තවදුරටත්...

Rotavirus Reconstruction.jpg

වෛරසයක් යනු (ලතින් භාෂාවෙන් විෂ හෝ ධුලක යන තේරුම ඇත) අන්වීක්ෂීය රෝග කාරක ද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය දාරක සෛලයකින් පිටත ප්‍රජනනය හා වර්ධනයට අපොහොසත් වේ. වෛරස අංශුවක් හෝ Virion කොටසක ආරක්ෂිත ප්‍රෝටීන සිවියක් වු කැප්සිඩය තුළ පිහිටි ඩී.එන්.ඒ. හෝ ආර්.එන්.ඒ. ප්‍රවේනි ද්‍රව්‍ය ඇත. මෙම කැප්සිඩයේ හැඩය සරල හෙලිප්සීය සහ විසංතිතල හැඩවල සිට වඩාත් සංකීර්ණ ව්‍යුහයක් ඇති දිගු වලිගයක් සහ ආවරණ කවරයක් සහිත විය හැකිය. මෙම වෛරස වලට සතුන්, ශාක, බැක්ටීරියාවන් ආසාදනය කළ හැකිය.

ජීව විද්‍යාඥයින්ට අනුව වෛරසයක් යනු ජීවි විශේෂයක් ද නැද්ද යන්න තවමත් මතභේදාත්මකය. ඇතමුන් මෙය අජීවි ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සලකනුයේ ජීවි යයි විග්‍රහ කිරීමට අවශ්‍ය අංගයන් සම්පූර්ණ නොකරන බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස අනෙකුත් බොහෝ ජීවි විශේෂයන් මෙන් වෛරස සඳහා සෛල නොමැත. කෙසේ වුවත් වෛරස වලට ජාන පිහිටා ඇති අතර ඒවා ස්වාභාවික වරණය මගින් පරිණාමය වෙමින් පවතී. ඇතමුන් විග්‍රහ කරන අන්දමට වෛරස ජීවී බවේ එළිපත්තේ ඇති විශේෂයක් වේ. බොහෝ අවස්ථාවෙහි සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණය මගින් වෛරස සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ කරනු ලබයි. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වෛරස සඳහා ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. නමුත් ඇතැම් අවස්ථා වලදී ජීවිතයට අවධානමක් එල්ල කරන ආසාදන වලට ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍රති වෛරස ඖෂධ භාවිතා වේ. ජීවිත කාලය මුළුල්ලේම ප්‍රතිශක්තියක් ලබාදෙන එන්නත් මගින් එම අදාල වෛරස ආසාදනය ඇතිවීම වැළැක්විය හැකිය. තවදුරටත්...

Socio-economic impact

2019–20 කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයේ වක්‍ර බලපෑම්.

EconomicsSports


Xenophobia and racism
Culture

Politics and education


මාතෘකා

Get involved!

Get involved by joining WikiProject COVID-19. We discuss collaborations and all manner of issues on our talk page.

Interwiki links

Associated Wikimedia

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

</references>

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:කොවිඩ්-19&oldid=450221" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි