ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමුවිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයක්

විකිපීඩියා වෙතින්
(Public Health Emergency of International Concern වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Logo of the World Health Organization, the authority which declares PHEIC

ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමුවිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයක් (ඉංග්‍රීසි:  Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) යනු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (World Health Organization, WHO) විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන හදිසි තත්ත්වයකි.

අශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

වැඩිදුර කියවීම සඳහා[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]