ප්‍රවර්ගය:CS1 foreign language sources (ISO 639-2)

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for CS1 citations that use the parameter |language= to identify foreign language sources. The assigned value must be an ISO 639-2 code or associated language name that is recognized by MediaWiki. Pages in this category should only be added by CS1 templates and Module:Citation/CS1. Pages in this category are ordered by ISO 639-2 three-character language codes.

"CS1 foreign language sources (ISO 639-2)" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.