ධන-අභිදිශා තනි-පට ආර්එන්ඒ වෛරස

විකිපීඩියා වෙතින්
(ධන-අභිදිශා තනි-පට ආර්එන්ඒ වෛරසය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Positive ssRNA Virus
HCV EM picture 2.png
Hepatitis C virus
වෛරස වර්ගීකරණය
Group: කාණ්ඩය IV ((+)ssRNA)
Orders, Families, and Genera

ධන-අභිදිශා තනි-පට ආර්එන්ඒ වෛරස හෝ (+)ssRNA වෛරස (ඉංග්‍රීසි:  Positive-sense single-stranded RNA virus) යනු ධන-අභිදිශා තනි-පට ආර්එන්ඒ තම genetic material ලෙස භාවිතා කරන වෛරස වේ. තනි-පට ආර්එන්ඒ වෛරස ඒවායේ ධ‍්‍රැවීයතාව මත ධන හෝ ඍණ ලෙස වර්ගීකරණයට භාජනය වේ. ධන-අභිදිශා ssRNA වෛරස Baltimore classification හි Group IV ට අයත් වේ.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Baltimore D (September 1971). "Expression of animal virus genomes". Bacteriological Reviews. 35 (3): 235–41. doi:10.1128/MMBR.35.3.235-241.1971. PMC 378387. PMID 4329869.