ප්‍රවර්ගය:CS1 ජපන්-භාෂා මූලාශ්‍ර (ja)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that use the parameter |language=[: to identify a source in . Pages in this category should only be added by CS1 templates and Module:Citation/CS1.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.