සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පූර්ව රට

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox former country වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Being deleted

{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{status}}}
Life span?
Flag Coat of arms
ආදර්ශ පාඨය
{{{national_motto}}}
ගීතය
{{{national_anthem}}}
{{{image_map_caption}}}
අගනුවර Not specified
භාෂා {{{common_languages}}}
ආගම {{{religion}}}
ජනනාමය {{{demonym}}}
රජය Not specified
{{{title_leader}}}
 •  {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
 •  {{{year_leader9}}} {{{leader9}}}
{{{title_representative}}}
 •  {{{year_representative1}}} {{{representative1}}}
 •  {{{year_representative5}}} {{{representative5}}}
{{{title_deputy}}}
 •  {{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
 •  {{{year_deputy6}}} {{{deputy6}}}
Legislature {{{legislature}}}
ඉතිහාසය
 •  {{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 •  ස්ථාපිත කළේ Enter start year
 •  {{{event1}}} {{{date_event1}}}
 •  {{{event5}}} {{{date_event5}}}
 •  {{{event6}}} {{{date_event6}}}
 •  අහෝසි කළේ Enter end year
 •  {{{event_post}}} {{{date_post}}}
Area
 •  {{{stat_year1}}}  km² ( sq mi)
 •  {{{stat_year5}}}  km² ( sq mi)
Population
 •  {{{stat_year1}}} est. {{{stat_pop1}}} 
     Density /km²  ( /sq mi)
 •  {{{stat_year5}}} est. {{{stat_pop5}}} 
     Density /km²  ( /sq mi)
ව්‍යවහාර මුදල {{{currency}}}
වර්තමානයෙහි මෙහි කොටසකි {{{today}}}
a. {{{footnote_a}}}
h. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{{footnotes2}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]