ගිනි සංගුණකය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Graphical representation of the Gini coefficient

The graph shows that the Gini coefficient is equal to the area marked A divided by the sum of the areas marked A and B, that is, Gini = A/(A + B). It is also equal to 2A and to 1 − 2B due to the fact that A + B = 0.5 (since the axes scale from 0 to 1).

ගිනි සංගුනකය (ඉංග්‍රීසි:  Gini coefficient,Gini index, Gini ratio) යනු ආර්ථික විද්‍යාත්මක මිනුම් දණ්ඩකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිනි_සංගුණකය&oldid=444556" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි