ප්‍රවර්ගය:Interlanguage link template link number

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is populated by Template:Interlanguage link multi, Template:Interlanguage link, etc., and tracks the number of foreign-language links used in that template.

Pages listed under "A" have one link, those listed under "B" have two links, and so on. Pages listed under "E" have five or more links.

See also: Category:Interlanguage link template existing link


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

A

  • Comets(ප්‍ර 1, පිටු 2)

B

"Interlanguage link template link number" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 74 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 74 ද වෙති.

A