ඕස්ට්‍රේලියාව (මහාද්වීපය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඕස්ට්‍රේලියාව (මහාද්වීපය)
Australia-New Guinea (orthographic projection).svg
භූමිප්‍රමාණය8,468,300 වර්ග කිලෝ මීටර (3,269,600 වර්ග සැතපුම්)
ජනගහණය~31,260,000 (estimated population of ඕස්ට්‍රේලියාව, Papua New Guinea and the Papua and West Papua provinces of ඉන්දුනීසියාව for 2009)
ජනගහණ ඝණත්වය~ 3.7/km2 (9.6/sq mi)
ජාතිකත්ව නාමයඕස්ට්‍රේලියානු
රටවල්3 (ඕස්ට්‍රේලියාව, Papua New Guinea and portions of ඉන්දුනීසියාව)
භාෂාඉංග්‍රීසි, Indonesian, Tok Pisin, Hiri Motu, 269 indigenous Papuan and Austronesian languages and about 70 ස්වදේශීයඕස්ට්‍රේලියානු භාෂා
වේලා කලාපGMT+10, GMT+9.30, GMT+8
අන්තර්ජාලය TLD.au, .pg and .id
විශාලතම නගරජනගහණය අනුවඕස්ට්‍රේලියානු නගර ලැයිස්තුව


මහාද්වීප හතෙන් කුඩාම එකයි. දක්ෂිණ අර්ධගෝලයේ පිහිටා ඇත.