ඕස්ට්‍රේලියාව (මහාද්වීපය)

විකිපීඩියා වෙතින්
ඕස්ට්‍රේලියාව (මහාද්වීපය)
Australia-New Guinea (orthographic projection).svg
භූමිප්‍රමාණය8,468,300 වර්ග කිලෝ මීටර (3,269,600 වර්ග සැතපුම්)
ජනගහණය~31,260,000 (estimated population of ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය New zealand Papua New Guinea and the Papua and West Papua provinces of ඉන්දුනීසියාව for 2009)
ජනගහණ ඝණත්වය~ 3.7/km2 (9.6/sq mi)
ජාතිකත්ව නාමයඕස්ට්‍රේලියානු
රටවල්4 (ඕස්ට්‍රේලියාව, Papua New Guinea and portions of ඉන්දුනීසියාව) නවසීලන්තය
භාෂාඉංග්‍රීසි, Indonesian, Tok Pisin, Hiri Motu, 269 indigenous Papuan and Austronesian languages and about 70 ස්වදේශීයඕස්ට්‍රේලියානු භාෂා
වේලා කලාපGMT+10, GMT+9.30, GMT+8
අන්තර්ජාලය TLD.au, .pg and .id
විශාලතම නගරජනගහණය අනුවඕස්ට්‍රේලියානු නගර ලැයිස්තුව


මහාද්වීප හතෙන් කුඩාම එකයි. දක්ෂිණ අර්ධගෝලයේ පිහිටා ඇත.