අම්පාර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශය
ග්‍රාම නිලදාරී වසම ගම ස්මාරකය විස්තර ගැසට් අංකය දිනය පිංතූරය
ලාහුගල ලාහුගල මගුල් මහා විහාරය 10657 1954.03.26
අඩ්ඩාලච්චේන දීඝවාපිය දීඝවාපිය විහාරය දාගැබ 9692 1947.04.18 Dighavapi - 2016-08-18.jpg
කටාරම් කොටන ලද පැරණි ගල්ලෙන් හා ශිලා ලිපි, ගඩොල් ප්‍රාකාරය සහ නටඹුන් වූ ගොඩනැගිලි, ගල් පඩි, ගල් සිදුරු, පැරණි ගොඩනැගිලි හා ගල් කණු තැනීමට භාවිතා කල වැඩපලවල්, දේවාලය අසල පැරණි ගල් කණු සහ නටඹුන් වූ ගොඩනැගිලි හා සමස්ථ ඉඩම 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන දීඝවාපිය පැරණි නටඹුන් හා සෙල් ලිපිය වෙහෙරගල ගල් පර්වතය මත පිහිටි 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන ඔලුවිල් පල්ලෙකාඩු කැළයේ නටඹුන් නටඹුන් දාගැබ, ගල් ප්‍රාකාරය, ගොඩනැගිලි පහකට අයත් නටඹුන් 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන මොල්ලිකුලම් මොහන්දිරම් ගල කන්ද නටඹුන් කටාරම් කොටන ලද පැරණි ගල්ලෙන්, නටඹුන් ගොඩනැගිලි හා ශිලා ලිපි 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන මොල්ලිකුලම් වැද්දාගල කන්ද නටඹුන් කටාරම් කොටන ලද පැරණි ගල්ලෙන්, නටඹුන් ගොඩනැගිලි හා ශිලා ලිපි 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන කරඩිකුලම් කරඩිකුලම් නටඹුන් සියළුම ගල් පර්වත, ගල් පඩි, පැරණි ගල් කොරිය හා ගොඩනැගිලි නටඹුන් 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන කරඩිකුලම් ඔරුකුලම් නටඹුන් වෙල්යායේ පිහිටි ගල් පඩි හා නෙළූ ඇත් රූප දෙක 2106 1999.12.31
අඩ්ඩාලච්චේන නෙයිනකාඩු වීරඅඩි අමුණ ගල් ඔය හරස් කොට තැනූ අමුණ 2106 1999.12.31
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය හෙනානිගල හෙනානිගල රජ මහා විහාරය බෝධිඝරය, ප්‍රථිමා ගෘහය, නාග ලාංඡනය, පොකුණ, ප්‍රාකාර බැම්ම, ධාතු මන්දිරය, පොහොය ගෙය, දාගැබ හා ලෙන 1486 2007.02.23
මහඔය උණුවතුර බුබුළු වෙහෙරගල වෙහෙරගල පුරාවිද්‍යා භූමිය, මහඔය කටාරම් සහිත ලෙන් සමූහය, පර්වත ලිපියි, පැරණි ස්ථූප ගොඩනැගිල්ල 1505 2007.07.06
මහඔය පොල්ලෙබැද්ද කුරුඳුවින්න කුරුඳුවින්න නටඹුන් ස්වභාවික ගල්තලාවේ සකසා ඇති පැරණි ගල් පඩිපෙල 1586 2009.01.23
මහඔය පොල්ලෙබැද්ද දේවාල ඇල කණ්ඩිය නටඹුන් 1586 2009.01.23
මහඔය පොල්ලෙබැද්ද පැරණි ගල් කාණු පද්ධතිය 1586 2009.01.23
මහඔය පොල්ලෙබැද්ද රඹකැන්ඔය ජලාශය නටඹුන් පැරණි වැව් බැම්ම හා සෙරොව්ව 1586 2009.01.23 RambakenOya Ruins.jpg
මහඔය 136 ඒ 1 බොරපොල ගොරිකාන කඳුබෑවුම ගල් කොරිය 1586 2009.01.23
මහඔය 136 ඒ 1 බොරපොල හීතවන්නිය කඳුබෑවුම කටාරම් සහිත ශිලාලිපි සහිත ගල්ලෙන් 1586 2009.01.23
එරගම කොටිගල කොටිගල නටඹුන් බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත කටාරම් කෙටූ ලෙන 1612 2009.07.24
අම්පාර කොණ්ඩුවටුවාන ජලාශ නටඹුන් ජලාශ නටඹුන් හා කොණ්ඩුවටුවාන ටැම් ලිපිය Konduwatuwan Tank 3.jpg
අම්පාර බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය[1] පැරණි නටඹුන් Buddhangala Raja Maha Viharaya 2.jpg
උහන රජගලතැන්න රජගල පුරාවිද්‍යා භූමිය[2] පැරණි නටඹුන් Rajagala Archaeological Site 3.jpg
උහන පියංගල පියංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත කටාරම් කෙටූ ගල්ලෙන් හා අනෙකුත් පැරණි නටඹුන් Piyangala Rajamaha Vihara 3.jpg
උහන පියංගල පියංගල චිත්‍ර ලෙන පැරණි සිතුවම් සහිත ලෙන
වැවගම්පත්තුව කොත්මලේ ඔය ගොනාගොල්ල විහාරය[3] පැරණි සිතුවම් හා අනෙකුත් නටඹුන් Gonagolla vihara 2.jpg
වැවගම්පත්තුව කොහොඹාන සමන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය[4] බ්‍රාහ්මීය අක්ෂරවලින් කරන ලද ලිපි සහිත ලෙන් Samangala, Ampara, Sri Lanka.jpg
පොතුවිල් පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය[5] පැරණි නටඹුන් මුහුදු මහා විහාරය, පොතුවිල්.JPG
පදියතලාව පදියදොර විහාරය පැරණි දාගැබ හා නටඹුන්
පානම පානම කුඩුම්බිගල[6] පැරණි නටඹුන් කුඩුම්බිගල.jpg
පොල්වත්ත, අම්පාර ඔවාගිරිය පුරාවිද්‍යා භූමිය පැරණි දැගැබ, ගොඩනැගිලි නටඹුන් Ovagiriya 1.JPG

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "බුද්ධංගල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.
  2. "රජගල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.
  3. "ගොනාගොල්ල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.
  4. "සමන්ගල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.
  5. "මුහුදු මහා විහාරය". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.
  6. "කුඩුම්බිගල". පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 30 දෙසැම්බර් 2015.