මුත්‍රාශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Urinary bladder
1. Human urinary system: 2. Kidney, 3. Renal pelvis, 4. Ureter, 5. Urinary bladder, 6. Urethra. (Left side with frontal section)
7. Adrenal gland
Vessels: 8. Renal artery and vein, 9. Inferior vena cava, 10. Abdominal aorta, 11. Common iliac artery and vein
With transparency: 12. Liver, 13. Large intestine, 14. Pelvis
තොරතුරු
ලතින්vesica urinaria
පූර්වජurogenital sinus
පද්ධතියUrinary system
ධමනිය
Superior vesical artery
Inferior vesical artery
Umbilical artery
Vaginal artery
ශිරාව
Vesical venous plexus
ස්නායුව
Vesical nervous plexus
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.1227
TAA08.3.01.001
FMA15900
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

මුත්‍රාශය (ඉංග්‍රීසි:  Bladder, Urinary bladder).[1].

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "මුත්‍රාශය". සම්ප්‍රවේශය 2019-02-22.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුත්‍රාශය&oldid=490634" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි