මිනිස් සිරුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මිනිස් (වැඩිහිටි ගැහැණු සහ පිරිමි) සිරුරු, පැහැදිලි බව සඳහා සිරුරු නග්නව හා මයිල් ඉවත් කර ඉදිරිපත් කර ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිස්_සිරුර&oldid=490617" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි