මිනිස් සිරුර

විකිපීඩියා වෙතින්

මිනිස් සිරුර යනු වීශ්මිත ස්වභාවික නිර්මාණයකි.

මිනිස් (වැඩිහිටි ගැහැණු සහ පිරිමි) සිරුරු, පැහැදිලි බව සඳහා සිරුරු නග්නව හා මයිල් ඉවත් කර ඉදිරිපත් කර ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිස්_සිරුර&oldid=509263" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි