මිනිස් සිරුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මිනිස් (වැඩිහිටි ගැහැණු සහ පිරිමි) සිරුරු, ඉදිරිපස සහ පසුපස පෙනුම. පැහැදිලි බව සඳහා සිරුරු නග්නව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මයිල් ද ඉවත් කර ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිස්_සිරුර&oldid=430603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි