මිනිස් ඇස

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
මිනිස් ඇස
Eye-diagram no circles border.svg
1. ඉදිරිපස කුටීරය 2. ora serrata 3. ciliary muscle 4. ciliary zonules 5. canal of Schlemm 6. කණීනිකාව 7. anterior chamber 8. ස්වච්ඡය 9. තාරා මණ්ඩලය 10. කාචය 11. කාච නාභිය 12. ප්‍රතියෝජක පේශි 13. conjunctiva 14. inferior oblique muscle 15. inferior rectus muscle 16. medial rectus muscle 17. retinal arteries and veins 18. අන්ධ බිංදුව 19. dura mater 20. central retinal artery 21. central retinal vein 22. optic nerve 23. vorticose vein 24. bulbar sheath 25. කහ ලපය 26. අක්‍ෂි කූපය 27. sclera 28. රුධිර ග්‍රාහිය 29. superior rectus muscle 30. දෘෂ්ටි විතානය
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේ p.1000
TA A01.1.00.007
A15.2.00.001.002
FMA 54448
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

මිනිස් ඇස යනු ආලෝකයට සංවේදී අවයවයකි.ආලෝකයේ හැසිරීම මගින් බාහිර සංවේදනයන් මොළයවෙත ලබාදීම මෙමගින් සිදුවේ.

මෙය පෙනුම ලබාදෙන සංවේදී ඉන්ද්‍රියකි.මිනිස් ඇසෙහි ඇති යෂ්ටි සෛල මගින් සුදු පැහැයත් කේතු සෛල මගින් ආලෝකයේ ඇති අනෙකුත් වර්ණත් හඳුනාගනී.මෙම සෛල යුග්මග පිහිටා ඇත්තේ දෘෂ්ටිවිතානය තුලයි.මෙම කේතු සෛලවල ආදාරයෙන් මිනිසාට පරිසරයේ පවතිව වර්ණ මිලියන 10 හමන හඳුනාගත හැකිය.[1] යෂ්ටි සෛල රාත්‍රි කාලයේදී වඩාත් සක්‍රීයවන අතර කේතු සෛල දිවා කාලයේ වඩාත් සක්‍රීයවේ.

මිනිස් ඇසට ලැබෙන ආලෝකය පාලනය කිරීම සදහා කණිනිකාවේ ප්‍රමාණය වෙනස්වීම සිදුවේ.ආලෝකය වැඩි අවස්ථාවල කණිනිකා සිදුර කුඩාවන අතර ආලෝකය මඳවූවිට කණිනිකා සිදුර විශාලවේ.

ප්‍රධාන ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

ඇස ගණිතමය ගෝලයක් නොවේ,එය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වෙන්කලහැක.ඉරිරියෙන්ම පිහිටි සුදු පැහැති වක්‍රාකාර බාහිර කොටස ස්වෙච්ඡය හෙවත් සුදු ඉංගිරියාව ලෙස හඳුන්වයි.අසේ බහිර කොටසේ මැද්දට වන්නට තාරාමණ්ඩලය පිහිටයි.මෙය බොහෝවිට කලු පැහැතිය.ඇතැම් අයගේ නිල් පැහැයට හුරු තාරාමණ්ඩලයක්ද දැකියහැක.තාරාමණ්ඩලය මැදට වන්නට කණිනිකා සිදුර පිහිටා ඇත.එමගින් ඇසට ආලෝකය ඇතුලුවේ.ඇස තුලට පැමිනෙන ආලෝකය පාලනය කිරීමටද තාරාමණ්ඩලයට හැකියාව ඇත.කණිනිකා සිදුරෙන් අසට ඇතැලුවන ආලෝකය යලි පරාවර්තනය නොවීම සදහා ස්වෙච්ජය සුදු පැහැවී ඇත.එමනිසා ආලෝකය පිටතට යෑම වලකී.

මාන[සංස්කරණය]

A human eye

වැඩිහිටියන් අතර මාන වෙනස් වනුයේ මිලිමීටර කිහිපයකිනි. The vertical measure, generally less than the horizontal distance, is about 24 mm among adults, at birth about 16–17 mm. (about 0.65 inch) The eyeball grows rapidly, increasing to 22.5–23 mm (approx. 0.89 in) by the age of three years. From then to age 13, the eye attains its full size. The volume is 6.5 ml (0.4 cu. in.) and the weight is 7.5 g. (0.25 oz.)

සංරචකකන[සංස්කරණය]

The eye is made up of three coats, enclosing three transparent structures. The outermost layer is composed of the cornea and sclera. The middle layer consists of the choroid, ciliary body, and iris. The innermost is the retina, which gets its circulation from the vessels of the choroid as well as the retinal vessels, which can be seen in an ophthalmoscope.

Within these coats are the aqueous humor, the vitreous body, and the flexible lens. The aqueous humor is a clear fluid that is contained in two areas: the anterior chamber between the cornea and the iris and exposed area of the lens; and the posterior chamber, behind the iris and the rest. The lens is suspended to the ciliary body by the suspensory ligament (Zonule of Zinn), made up of fine transparent fibers. The vitreous body is a clear jelly that is much larger than the aqueous humor, and is bordered by the sclera, zonule, and lens. They are connected via the pupil.[2]

Dynamic range[සංස්කරණය]

The retina has a static contrast ratio of around 100:1 (about 6 1/2 f-stops). As soon as the eye moves (saccades) it re-adjusts its exposure both chemically and geometrically by adjusting the iris which regulates the size of the pupil. Initial dark adaptation takes place in approximately four seconds of profound, uninterrupted darkness; full adaptation through adjustments in retinal chemistry (the Purkinje effect) are mostly complete in thirty minutes. Hence, a dynamic contrast ratio of about 1,000,000:1 (about 20 f-stops) is possible.[3] The process is nonlinear and multifaceted, so an interruption by light merely starts the adaptation process over again. Full adaptation is dependent on good blood flow; thus dark adaptation may be hampered by poor circulation, and vasoconstrictors like alcohol or tobacco.

The eye includes a lens not dissimilar to lenses found in optical instruments such as cameras and the same principles can be applied. The pupil of the human eye is its aperture; the iris is the diaphragm that serves as the aperture stop. Refraction in the cornea causes the effective aperture (the entrance pupil) to differ slightly from the physical pupil diameter. The entrance pupil is typically about 4 mm in diameter, although it can range from 2 mm (සැකිල්ල:F/) in a brightly lit place to 8 mm (සැකිල්ල:F/) in the dark. The latter value decreases slowly with age, older people's eyes sometimes dilate to not more than 5-6mm.

දර්ශන පරාසය[සංස්කරණය]

මිනිස් ඇසේ දර්ශන පරාසය 95° ඉවතට, 75° පහළට, 60° ඇතුළට, 60° උඩට. 12–15° පමණ temporal and 1.5° below the horizontal is the optic nerve or අන්ධ බිංදුව දළ වශයෙන් උස 7.5°ක් හා පළල 5.5° කි. [4]

Eye irritation[සංස්කරණය]

Bloodshot Eyeball

Eye irritation is a common problem experienced by people of all ages. There are numerous causes in which some can be prevented and treated properly. However, in order to take precaution it is important to have some basic knowledge regarding what eye irritants are and where they can be found in our environments. Eye irritation depends somewhat on destabilization of the outer-eye tear film. Certain volatile organic compounds that are both chemically reactive and airway irritants may cause eye irritation as well. Personal factors (eg, use of contact lenses, eye make-up, and certain medication) may also affect destabilization of the tear film and possibly result in more eye symptoms.[5] Nevertheless, if airborne particles alone should destabilize the tear film and cause eye irritation, their content of surface-active compounds must be high.[5] An integrated physiological risk model with blink frequency, destabilization, and break-up of the eye tear film as inseparable phenomena may explain eye irritation among office workers in terms of occupational, climate, and eye-related physiological risk factors.[5]

In a study conducted by UCLA, the frequency of reported symptoms in industrial buildings was investigated.[6] The study's results were that eye irritation was the most frequent symptom in industrial building spaces, at 81%. Modern office work with use of office equipment has raised concerns about possible adverse health effects.[7] Since the 1970s, reports have linked mucosal, skin, and general symptoms to work with self-copying paper. Emission of various particulate and volatile substances has been suggested as specific causes. These symptoms have been related to Sick Building Syndrome, which involves symptoms such as irritation to the eyes, skin, and upper airways, headache and fatigue.[8]

Many of the symptoms described in Sick Building Syndrome (SBS) and multiple chemical sensitivity (MCS) resemble the symptoms known to be elicited by airborne irritant chemicals.[9] A repeated measurement design was employed in the study of acute symptoms of eye and respiratory tract irritation resulting from occupational exposure to sodium borate dusts.[10] The symptom assessment of the 79 exposed and 27 unexposed subjects comprised interviews before the shift began and then at regular hourly intervals for the next six hours of the shift, four days in a row.[10] Exposures were monitored concurrently with a personal real time aerosol monitor. Two different exposure profiles, a daily average and short term (15 minute) average, were used in the analysis. Exposure-response relations were evaluated by linking incidence rates for each symptom with categories of exposure.[10]

Acute incidence rates for nasal, eye, and throat irritation, and coughing and breathlessness were found to be associated with increased exposure levels of both exposure indices. Steeper exposure-response slopes were seen when short term exposure concentrations were used. Results from multivariate logistic regression analysis suggest that current smokers tended to be less sensitive to the exposure to airborne sodium borate dust.[10]

අැස් සෙලවීම[සංස්කරණය]

MRI scan of human eye

The visual system in the brain is too slow to process information if the images are slipping across the retina at more than a few degrees per second.[11] Thus, for humans to be able to see while moving, the brain must compensate for the motion of the head by turning the eyes. Another complication for vision in frontal-eyed animals is the development of a small area of the retina with a very high visual acuity. This area is called the fovea, and covers about 2 degrees of visual angle in people. To get a clear view of the world, the brain must turn the eyes so that the image of the object of regard falls on the fovea. Eye movements are thus very important for visual perception, and any failure to make them correctly can lead to serious visual disabilities.

Having two eyes is an added complication, because the brain must point both of them accurately enough that the object of regard falls on corresponding points of the two retinas; otherwise, double vision would occur. The movements of different body parts are controlled by striated muscles acting around joints. The movements of the eye are no exception, but they have special advantages not shared by skeletal muscles and joints, and so are considerably different.

Extraocular muscles[සංස්කරණය]

Each eye has six muscles that control its movements: the lateral rectus, the medial rectus, the inferior rectus, the superior rectus, the inferior oblique, and the superior oblique. When the muscles exert different tensions, a torque is exerted on the globe that causes it to turn, in almost pure rotation, with only about one millimeter of translation.[12] Thus, the eye can be considered as undergoing rotations about a single point in the center of the eye.

Rapid eye movement[සංස්කරණය]

Rapid eye movement, or REM for short, typically refers to the sleep stage during which the most vivid dreams occur. During this stage, the eyes move rapidly. It is not in itself a unique form of eye movement.

Saccades[සංස්කරණය]

Saccades are quick, simultaneous movements of both eyes in the same direction controlled by the frontal lobe of the brain. Some irregular drifts, movements, smaller than a saccade and larger than a microsaccade, subtend up to six minutes of arc.

Microsaccades[සංස්කරණය]

Even when looking intently at a single spot, the eyes drift around. This ensures that individual photosensitive cells are continually stimulated in different degrees. Without changing input, these cells would otherwise stop generating output. Microsaccades move the eye no more than a total of 0.2° in adult humans.

Vestibulo-ocular reflex[සංස්කරණය]

The vestibulo-ocular reflex is a reflex eye movement that stabilizes images on the retina during head movement by producing an eye movement in the direction opposite to head movement, thus preserving the image on the center of the visual field. For example, when the head moves to the right, the eyes move to the left, and vice versa.

Smooth pursuit movement[සංස්කරණය]

The eyes can also follow a moving object around. This tracking is less accurate than the vestibulo-ocular reflex, as it requires the brain to process incoming visual information and supply feedback. Following an object moving at constant speed is relatively easy, though the eyes will often make saccadic jerks to keep up. The smooth pursuit movement can move the eye at up to 100°/s in adult humans.

It is more difficult to visually estimate speed in low light conditions or while moving, unless there is another point of reference for determining speed.

Optokinetic reflex[සංස්කරණය]

The optokinetic reflex is a combination of a saccade and smooth pursuit movement. When, for example, looking out of the window at a moving train, the eyes can focus on a 'moving' train for a short moment (through smooth pursuit), until the train moves out of the field of vision. At this point, the optokinetic reflex kicks in, and moves the eye back to the point where it first saw the train (through a saccade).

Vergence movement[සංස්කරණය]

The two eyes converge to point to the same object.

When a creature with binocular vision looks at an object, the eyes must rotate around a vertical axis so that the projection of the image is in the centre of the retina in both eyes. To look at an object closer by, the eyes rotate 'towards each other' (convergence), while for an object farther away they rotate 'away from each other' (divergence). Exaggerated convergence is called cross eyed viewing (focusing on the nose for example). When looking into the distance, or when 'staring into nothingness', the eyes neither converge nor diverge.

Vergence movements are closely connected to accommodation of the eye. Under normal conditions, changing the focus of the eyes to look at an object at a different distance will automatically cause vergence and accommodation.

There are many diseases, disorders, and age-related changes that may affect the eyes and surrounding structures.

As the eye ages certain changes occur that can be attributed solely to the aging process. Most of these anatomic and physiologic processes follow a gradual decline. With aging, the quality of vision worsens due to reasons independent of aging eye diseases. While there are many changes of significance in the nondiseased eye, the most functionally important changes seem to be a reduction in pupil size and the loss of accommodation or focusing capability (presbyopia). The area of the pupil governs the amount of light that can reach the retina. The extent to which the pupil dilates also decreases with age. Because of the smaller pupil size, older eyes receive much less light at the retina. In comparison to younger people, it is as though older persons wear medium-density sunglasses in bright light and extremely dark glasses in dim light. Therefore, for any detailed visually guided tasks on which performance varies with illumination, older persons require extra lighting. Certain ocular diseases can come from sexually transmitted diseases such as herpes and genital warts. If contact between eye and area of infection occurs, the STD can be transmitted to the eye.[13]

With aging a prominent white ring develops in the periphery of the cornea- called arcus senilis. Aging causes laxity and downward shift of eyelid tissues and atrophy of the orbital fat. These changes contribute to the etiology of several eyelid disorders such as ectropion, entropion, dermatochalasis, and ptosis. The vitreous gel undergoes liquefaction (posterior vitreous detachment or PVD) and its opacities — visible as floaters — gradually increase in number.

Various eye care professionals, including ophthalmologists, optometrists, and opticians, are involved in the treatment and management of ocular and vision disorders. A Snellen chart is one type of eye chart used to measure visual acuity. At the conclusion of an eye examination, an eye doctor may provide the patient with an eyeglass prescription for corrective lenses. Some disorders of the eyes for which corrective lenses are prescribed include myopia (near-sightedness) which affects one-third of the population, hyperopia (far-sightedness) which affects one quarter of the population, and presbyopia, a loss of focusing range due to aging.

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Judd, Deane B.; Wyszecki, Günter (1975). Color in Business, Science and Industry. Wiley Series in Pure and Applied Optics (third edition සංස්.). New York: Wiley-Interscience. පි. 388. ISBN 0471452122. 
 2. "eye, human."Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD 2009
 3. Barton, H. and Byrne, K. Introduction to Human Vision, Visual Defects & Eye Tests (March 2007), p. 22. PDF
 4. MIL-STD-1472F, Military Standard, Human Engineering, Design Criteria For Military Systems, Equipment, And Facilities (23 Aug 1999) PDF
 5. 5.0 5.1 5.2 Wolkoff, P., Skov, P., Franck, C., and Petersen, LN. “Eye irritation and environmental factors in the office environment-hypotheses, causes and a physiological model” Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [Scand. J. Work Environ. Health]. Dec 2003, pp. 411–430. Vol. 29, No. 6.
 6. Wallingford K.M and Carpenter, J Proc. IAQ '86: Managing Indoor Air for Health and Energy Conserv., American Society for Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, 448, 1986.
 7. Jaakkola, Maritta S. and Jouni J. K. Jaakkola. "Office Equipment and Supplies: A Modern Occupational Health Concern?", American Journal of Epidemiology, 1999, pp. 1223, Vol. 150, No. 11
 8. Nordström K., D. Norbäck, and R. Akselsson. “Influence of indoor air quality and personal factors on the sick building syndrome (SBS) in Swedish geriatric hospitals.”, Occupational and Environmental Medicine, 1995, pp. 170–176, Vol. 52.
 9. Anderson, Crosalind C. and Julius H. Anderson. “Sensory irritation and multiple chemical sensitivity.” Toxicology and Industrial Health, 1999, pp. 339–345, Vol. 15, No. 3-4
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 X Hu, D H Wegman, E A Eisen, S R Woskie and R G Smith. “Dose related acute irritant symptom responses to occupational exposure to sodium borate dusts.” British Journal of Industrial Medicine 1992, pp. 706–713, Vol. 49.
 11. Westheimer, Gerald & McKee, Suzanne P.; "Visual acuity in the presence of retinal-image motion". Journal of the Optical Society of America 1975 65(7), 847–50.
 12. Roger H.S. Carpenter (1988); Movements of the eyes (2nd ed.). Pion Ltd, London. ISBN 0-85086-109-8.
 13. AgingEye Times

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

 1. ඇසෙහි කාය විද්‍යාව හා ව්‍යාධි වේදය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිස්_ඇස&oldid=414878" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි