ඉන්ද්‍රියයෝ (ව්‍යුහ විද්‍යාව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Organ
Internal organs.png
Many of the internal organs of the human body
තොරතුරු
ලතින් organi
ග්‍රීක Οργανο
පද්ධතිය Organ systems
හඳුන්වනයන්
FMA 67498
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

ඉන්ද්‍රියයෝ(ඉංග්‍රීසි:  Organs), ඉන්ද්‍රියය (ඉංග්‍රීසි:  Organ)