සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව යකඩ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මැංගනීස්යකඩcobalt
-

Fe

Ru
මුහුණුවර
lustrous metallic with a grayish tinge
A rough wedge of silvery metal

Spectral lines of Iron
ප්‍රධාන ගුණ
නම, සංකේතය, ක්‍රමාංකය යකඩ, Fe, 26
උච්චාරණය /.ərn/
මූලද්‍රව්‍ය කාණ්ඩය transition metal
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව 84, d
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 55.845(2) g·mol−1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය [Ar] 3d6 4s2
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2, 8, 14, 2
ද්‍රව්‍යමය ගුණ
අවධිය solid
ඝනත්වය (කා.උ. දී) 7.874 g·cm−3
ද්‍රවාංකයේ දී ද්‍රව ඝනත්වය 6.98 g·cm−3
ද්‍රවාංකය 1811 K, 1538 °C, 2800 °F
තාපාංකය 3134 K, 2862 °C, 5182 °F
විලයන එන්තැල්පිය 13.81 kJ·mol−1
වාෂ්පීභවන එන්තැල්පිය 340 kJ·mol−1
විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව (25 °C) 25.10 J·mol−1·K−1
වාෂ්ප පීඩනය
පීඩ. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
උෂ්. (K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
පරමාණුක ගුණ
විද්‍යුත් ඍණතාව 1.83 (පෝලිං පරිමාණයෙන්)
අයනීකරණ ශක්ති 1වන: 762.5 kJ·mol−1
2වන: 1561.9 kJ·mol−1
3වන: 2957 kJ·mol−1
පරමාණුක අරය 126 pm
සහසංයුජ අරය 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm
ප්‍රකීර්ණක
ස්එටික ආකෘතිය body-centered cubic
චුම්බකත්වය ferromagnetic
1043 K
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධිතාව (20 °C) 96.1 nΩ·m
තාප සන්නායකතාව (300 K) 80.4 W·m−1·K−1
තාප ප්‍රසාරණය (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
ධ්වනි වේගය (තුනී දණ්ඩක් හරහා) (කා.උ.) (electrolytic)
5120 m·s−1
යං මාපාංකය 211 GPa
ව්‍යාකෘති මාපාංකය 82 GPa
නිකර මාපාංකය 170 GPa
පොයිසෝන් අනුපාතය 0.29
මෝ දැඩියාව 4
විකස් දැඩියාව 608 MPa
බි‍්‍රනල් දැඩියාව 490 MPa
CAS ලේඛනගත අංකය 7439-89-6
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික
ප්‍රධාන ලිපිය: යකඩ වල සමස්ථානික
සමස්. ස්.සු. අර්ධ ජීව කාලය ක්.නිය. ක්.ශ. (MeV) ක්.නිශ්.
54Fe 5.8% >3.1×1022y 2ε capture ? 54Cr
55Fe syn 2.73 y ε capture 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 56Fe is stable with 30 neutrons
57Fe 2.2% 57Fe is stable with 31 neutrons
58Fe 0.28% 58Fe is stable with 32 neutrons
59Fe syn 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe syn 2.6×106 y β 3.978 60Co

References