අවධිය (පදාර්ථය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
මෙම රූප සටහන වෙනස් අදියර සංක්‍රමණය සඳහා නාමකරණය පෙන්නුම් කරයි.
අංශු සැකැස්ම ඇසුරින් ඝන, ද්‍රව හා වායුවල පරිමාව, ඝනත්වය, හැඩය සහ සම්පීඩ්‍යතාව
ඝන ද්‍රව වායු
පරිමාව නිශ්චිත යි නිශ්චිත යි අන්තර්ගත බඳුනේ
පරිමාව අත් කර ගනියි
හැඩය නිශ්චිත යි අන්තර්ගත බඳුනේ
හැඩ අත් කර ගනියි.
එහෙත් බඳුනේ මුඵ පරිමාව
පුරා ව්‍යාප්ත නො වේ
අන්තර්ගත බඳුනේ මුඵ
පරිමාව අත් කරගනියි.
සම්පීඩනයට ලක්
කිරීමේ හැකියාව
සම්පීඩනය කිරීම
ඉතා ම අපහසු ය
සම්පීඩනය කිරීම
ඉතා ම අපහසු ය
විශාල වශයෙන්
සම්පීඩනයට ලක් කළ හැකි ය
ඝනත්වය ඉහළ අගයක් ගනියි ඉහළ අගයක් ගනියි පහළ අගයක් ගනියි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අවධිය_(පදාර්ථය)&oldid=348438" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි