ප්‍රවර්ගයන් බොහෝමයක් සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 16:47, 16 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Henri Poincaré‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 89 කි)
 2. ස්නෝ වයිට් ඇන්ඩ් ද සෙවන් ඩ්වෝර්ෆ්ස් (1937 චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 60 කි)
 3. දීපා මේහ්තා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 53 කි)
 4. නන්දිතා දාස්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 46 කි)
 5. බියුටි ඇන්ඩ් ද බීස්ට් (2017 චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 45 කි)
 6. ඈන් හැතවේ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 45 කි)
 7. කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්ත වසංගතය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 44 කි)
 8. තෙරේසා මවුතුමිය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 43 කි)
 9. වූ සේටියෑන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 41 කි)
 10. එඩ්වඩ් ජෙනර්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 41 කි)
 11. 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 41 කි)
 12. රොසලින්ඩ් ෆ්‍රෑන්ක්ලීන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 39 කි)
 13. නිකලස් වින්ටන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 38 කි)
 14. සංජයි ලීලා භන්සාලි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 37 කි)
 15. මයිකල් බොන්ඩ්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 37 කි)
 16. ෆූජි කන්ද‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 37 කි)
 17. ගායත්‍රී දේවී‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 36 කි)
 18. හේමා මාලිනී‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 36 කි)
 19. ෆාරා පහ්ලවී‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 35 කි)
 20. කෘෂ්ණ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 35 කි)
 21. ද මමී (1999 චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 35 කි)
 22. දංගල් (චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 35 කි)
 23. ඇලිස් තෲ ද ලුකිං ග්ලාස් (2016 චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 35 කි)
 24. ශංකර් මහාදේවන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 34 කි)
 25. ජෝධා අක්බර්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 34 කි)
 26. විධූ විනෝද් චොප්රා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 34 කි)
 27. ආසියාවෙහි ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරායත්ත භූමිප්‍රදේශ ලැයිස්තුව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 34 කි)
 28. ඇන්ටන් චෙකෝව්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 29. දේව්දාස් (2002 හින්දි චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 30. නාඌරූ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 31. ද ඩර්ටි පික්චර්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 32. පැස්බරා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 33. බාහුබලි 2: ද කන්ක්ලූෂන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 34. රුද්‍රමාදේවි (චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 35. ව්ලැඩිමියර් ලෙනින්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 33 කි)
 36. ද නේම්සේක් (චිත්‍රපටය)‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 32 කි)
 37. ලි චිංචාඕ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 32 කි)
 38. ලිනස් ටොවල්ඩ්ස්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 32 කි)
 39. යුරෝපියානු අභ්‍යාවකාශ කාර්යාංශය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 32 කි)
 40. ලගාන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 32 කි)
 41. ගණේශ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 31 කි)
 42. බාහුබලි: ද බිගිනිං‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 31 කි)
 43. චීනය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 30 කි)
 44. ෆිලිප් පුල්මන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 30 කි)
 45. ටොලමියානු රාජවංශය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 30 කි)
 46. සොරායා එස්ෆැන්ඩියාරි-බඛ්තියාරි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 30 කි)
 47. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 29 කි)
 48. මීරා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 29 කි)
 49. මැරිලින් මොන්රෝ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 29 කි)
 50. 2021 ඊශ්‍රායෙල–පලස්තීන ගැටුම‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 28 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි