සංවාදී ස්වරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සංවාදි ස්වරය යනු හින්දුස්ථානි සංගීතයේ රාගවල දෙවන ප්‍රබල ස්වරයයි. This could be misleading, as it may not necessarily refer to the second-most played note.

හින්දුස්ථානී සංගීතය
Music.jpg
පාරිභාෂික වදන්
ස්‍රැති · ස්වර · අලංකාර · රාග
තාල · ඝරණ · ථාට· වාදී· සංවාදී
සංගීත භාණ්ඩ
ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ
ප්‍රභේද
ධ්‍රැපද් · ධමාර් · ඛ්‍යාල් · තරාණා
ඨුම්රි · ධද්‍රා · කව්වාලි · ගzසල්
ථාට
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · කළ්‍යාණ
තාල
දාදරා · ත්‍රිතාල් · කෙහෙර්වා · ඣප්  · දීප්චන්‍දි · ලාවණී · ඒක්
රාග
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව · භීම්පලාශ්‍රී · යමන්
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · භූපාලි

සංවාදි is a note of special significance. A performer will typically try to emphasize the samvadi along with the වාදී ස්වරය when improvising on a certain raga. The වාදී ස්වරය and සංවාදී can be crucial in defining the raga at hand, and in some cases two ragas with the same arohana and avrohana can be distinguished only by the prominence of their sonant and consonant notes.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංවාදී_ස්වරය&oldid=250617" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි