ප්‍රවර්ගය:Pages using infobox Hindu temple with unknown parameters

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ වන්නේ, නොදන්නා පැරාමිති (undefined, misspelled, etc.) භාවිතා කරමින් සැකිල්ල:Infobox Hindu temple (සාකච්ඡාව) ආමන්ත්‍රණය කරන්නා වූ පිටු වේ.

Pages are typically sorted alphabetically by the unknown parameter that is used, e.g. pages using unknown parameter |foo= will be sorted under "F". The name of the page is typically used as a secondary sort key.

Unknown parameters can be detected using Module:Check for unknown parameters in the template. To show the information listed here on a category page, use {{Unknown parameters category}} on the category page.

Currently listing deprecated parameters (2019-01-13):

| Direction_posture => facade_direction
| Pushakarani => temple_tank
| Vimanam => tower
| Tradition => tradition
| sthala_vriksha => temple_tree

Jan 2019 වන විට, this listing is also used for research purposes ("which of these parameters have input?").

"Pages using infobox Hindu temple with unknown parameters" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 24 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 24 ද වෙති.