හවුමේයා (වාමන ග්‍රහලෝකය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(Haumea වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

හවුමේයා (ඉංග්‍රීසි:  Haumea), සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් වාමන ග්‍රහලෝකයකි.