තාරකා විද්‍යාවේ තාවකාලික නාමකරණය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තාරකා විද්‍යාවේ තාවකාලික නාමකරණය යනු, සොයාගැනීමෙන් විගසින් පසුව, තාරකා විද්‍යාත්මක වස්තූන් සඳහා යෙදෙන නාමකරණ සම්මුතියකි. විශ්වසනීය කක්ෂයක් ගණනය කිරීමෙන් අනතුරුව, තාවකාලික නාමකරණය සාමාන්‍යයෙන්, ස්ථීර නාමකරණය වෙතින් අභිභවනය කෙරෙයි. . සුළු ග්‍රහයන් පිළිබඳ සැලකූ කළ, බොහෝ සංඛ්‍යාවක් සොයා ගෙන ඇති බැවින්, සොයා ගත්තවුන් විසින් එම සුළු ග්‍රහයන් බොහෝ ගණනක් කිසි දිනක නාමකරණය නොකෙරෙනු ඇත.