ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: requires URL

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for {{cite web}} CS1 citations where |url= is blank or omitted.

Missing or empty |url=

This error message is reported by {{cite web}}, {{cite podcast}}, and {{cite mailing list}} when the template parameters |url= and |archive-url= are both missing, blank or not properly entered. Note that |website= or |work= is the name of the site, not the URL.

To resolve this error, provide a value for |url= or use a more appropriate template such as {{cite book}}, {{cite journal}} or other Citation Style 1 or Citation Style 2 template.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: requires URL (29 pages).[lower-alpha 1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

"CS1 errors: requires URL" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 29 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 29 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_errors:_requires_URL&oldid=523412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි