භාෂා සබැඳි නොමැති පිටු

Jump to navigation Jump to search

මෙහි පහත දැක්වෙන පිටු අනෙකුත් භාෂා අනුවාදයන් වෙත නොබැඳේ.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:03, 19 නොවැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 'ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව යුද්ධය' වැකියට එරෙහි බ්‍රිතාන්‍ය විරෝධිතාවයන්
 2. 'දීපා මා' සිසුන්ට දුන් අවවාද
 3. (ශිව)
 4. 0ගණන්
 5. 1000000
 6. 10 (සංඛ්‍යාව)
 7. 10ගණන්
 8. 1140 ක්‍රිමියා
 9. 13වන සිකුරාදා භීතිය
 10. 1457
 11. 1480
 12. 150 මුල්ලේරියාව
 13. 1638 උඩරට වෙස්ටර් වෝල්ඩ් ගිවිසුම
 14. 16 හා 17 වන සියවස්
 15. 1794
 16. 1796 වසර තුලදී මහා බ්‍රිතාන්‍යය
 17. 17 දෙසැම්බර
 18. 1841
 19. 1859
 20. 1869
 21. 1876
 22. 1882-83 අළු බඳුන තරගාවලිය
 23. 1883
 24. 1885
 25. 1886 අංක 4 දරණ නිවාඩු ආඥාපනත් කෙටුම්පත
 26. 1886 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය
 27. 1895 සිට 1906 දක්වා සිනමා ඉතිහාසය - වෙනත් විශේෂිත ශිල්ප ක්‍රම
 28. 18 වැනි ශත වර්ෂය
 29. 18 වැනි ශතවර්සය
 30. 1906 සිට 1914 කාල වකවානුව - සිනමා ඉතිහාසය
 31. 1906 සිට 1914 දක්වා කාලය තුල චිත්‍රපට ඉතිහාසය
 32. 1906 සිට 1914 දක්වා චිත්‍රපට ඉතිහාසය - අභ්‍යන්තර මාතෘකා (Intertitles)
 33. 1920 ගණන්වල ජර්මණියේ උද්ධමනය
 34. 1928 කටුකුරුන්ද දුම්රිය අනතුර
 35. 1929
 36. 1929 අපෙ‍්‍ර්ල් මස 7 වැනිදා
 37. 1934 අංක 19 දරණ කම්කරු වන්දි ආඥා පනත
 38. 1938
 39. 1940 දශකයේ ශ්‍රී ලංකා චිත්‍රපට
 40. 1946 සිට ලෝකයේ සිදුවුණු යුද්ධ
 41. 1947 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 42. 1948 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 43. 1949 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 44. 1950 අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂා පනත
 45. 1950 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 46. 1950 සිට වර්තමානයට
 47. 1951 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 48. 1952 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 49. 1953 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 50. 1954 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අන්තර්_විකි_නොමැතිව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි