1796 වසර තුලදී මහා බ්‍රිතාන්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Flag of Great Britain (1707–1800).svg 1796 වසර තුලදී මහා බ්‍රිතාන්‍යය: Flag of Great Britain (1707–1800).svg
වනත් වසර
1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798
ක්‍රීඩා
1796 ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් වාරය

1796 වසර තුලදී මහා බ්‍රිතාන්‍යය තුල සිදුවූ සිද්ධි.

අධිකාරිහු[සංස්කරණය]

සිද්ධි[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. පාල්මර්, ඇලන්; පාල්මර්, වෙරෝනිකා (1992). ද ක්‍රෙිනොලොජි ඔෆ් බ්‍රිටිෂ් හිස්ට්‍රි. ලන්ඩනය: සීමා සහිත සෙන්චරි සමාගම. පිටුව. 235. ISBN 0-7126-5616-2. 
  2. 2.0 2.1 විලියම්ස්, හයිවෙල් (2005). කැසල්ස් ක්‍රොනොලොජි ඔෆ් වර්ල්ඩ් හිස්ට්‍රි. ලන්ඩනය: වෙයිඩන්ෆෙල්ඩ් සහ නිකල්සන්. පිටුව. 346. ISBN 0-304-35730-8. 
  3. පෙන්ගුයින් පොකට් ඔන් දිස් ඩේ. පෙන්ගුයින් විමර්ශන පුස්තකාලය. 2006. ISBN 0-14-102715-0.