10 (සංඛ්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
10
Cardinal 10
ten
ක්‍රමසූචක 10වන
(දසවන)
Numeral system decimal
Factorization
Divisors 1, 2, 5, 10
Roman numeral X
Unicode symbol(s) X, x
Greek ι, Ι
Greek Prefix deca-/deka-
Latin Prefix deci-
Binary 10102
Octal 128
Duodecimal A12
Hexadecimal A16
----
Chinese numeral 十,拾
Hebrew י (Yod)
Khmer ១០
Korean
Tamil
Thai ๑๐
Hindi १० (Dush)
Bangla ১০ (দশ)
١٠
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=10_(සංඛ්‍යාව)&oldid=268853" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි