1000000

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
999999 1000000 1000001
සැකිල්ල:Numbers 100000 - 1000000
Cardinalඑක million
Ordinal1000000 වන
(එක millionවන)
Roman numeralM
Binary111101000010010000002
Ternary12122102020013
Quaternaryසැකිල්ල:Quaternary numeral system
Quinaryසැකිල්ල:Quinary
Senaryසැකිල්ල:Senary
Octal36411008
Duodecimal40285412
HexadecimalF424016
Vigesimalසැකිල්ල:Vigesimal
Base 36සැකිල්ල:Base 36

999999 සහ 1000001 අතර පූර්ණ සංඛ්‍යාව වන 1000000; සිංහල ක්‍රමයෙන් දස ලක්‍ෂය ලෙසත් බටහිර ක්‍රමයෙන් මිලියනය ලෙසත් හැඳිනවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1000000&oldid=273207" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි