අපගත-සීමා පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 01:36, 23 මාර්තු 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

Updates for this page are running twice a month.

පහත පිටු, විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය හි අනෙකුත් පිටු වෙත සබැඳී නොමැත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. AOC Fish Farm
 2. Aditha
 3. Aggregate demand & supply shot notes
 4. Amar Shonar Bangla
 5. Android game macking
 6. Android studio
 7. Anuja Nisal
 8. App Store (iOS)
 9. Archeological Remains
 10. Aspidura trachyprocta
 11. Atan2
 12. Ayurvedic interpretation of disease
 13. B-2 Spirit (B-2 නිරීක්ෂ්‍ය නොවන බෝම්බ හෙලන ගුවන් යානය)
 14. Bandula Jayawardane
 15. Baslanka.blogspot.com
 16. Bingiriya horagasagara rood
 17. Black Knight (rocket)
 18. Blogger
 19. Boderline Personality Disorder
 20. Boom beach
 21. Brock lensner
 22. Bzfe
 23. CIA ගැන අභ්‍යන්තර සමාලෝචනය
 24. CPU - ජව උත්සර්ජනය
 25. CPU - නියෝග නල මාර්ග (Instruction pipeline)
 26. CPU උපදෙස් මට්ටමේ සමාන්තරතාවය
 27. CPU පොට මට්ටමේ සමාන්තරතාව
 28. CPU හි ක්‍රියාකාරීත්වය
 29. Cambridge
 30. Caption: Motion capture ක්‍රමවේදය යොදා ගෙන නිර්මාණිය කෙරැණු ලැබු පරිගණක සජීවිකරණයක උදාහරණයකි)
 31. Carbon
 32. Cathode ray
 33. Chemistry of jackfruit leaf
 34. Chess Titans
 35. Chess tactics
 36. Commodore VIC-20
 37. Common name
 38. Computer IWSI Creation
 39. Crossdressing
 40. Cycling at the 2008 Summer Olympics – Women's road race
 41. Cඅට්
 42. D. J. Wimalasurendra
 43. Darshana Kariyawasam
 44. Deshiya nattya kalawa arambaya
 45. Diabetes (Treatment and management)
 46. Diageo
 47. Dimi3
 48. Divulapitiya nenasala
 49. Duchenne muscular dystrophy
 50. EPOTES

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අග_ඇවුරුණු_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි