අපගත-සීමා පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 01:29, 9 අගෝස්තු 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

මෙම පිටුව සඳහා යාවත්කාල කිරීම් දැනට අක්‍රීය කොට ඇත. දැනට මෙහිදී දත්ත පුනස්ථාපනය සිදු නොවේ.

පහත පිටු, විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය හි අනෙකුත් පිටු වෙත සබැඳී නොමැත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. AOC Fish Farm
 2. Aggregate demand & supply shot notes
 3. Amar Shonar Bangla
 4. Android game macking
 5. Android studio
 6. Anuja Nisal
 7. Archeological Remains
 8. Ardino
 9. Aspidura trachyprocta
 10. Atan2
 11. Ayurvedic interpretation of disease
 12. B-2 Spirit (B-2 නිරීක්ෂ්‍ය නොවන බෝම්බ හෙලන ගුවන් යානය)
 13. Bachelor of Information Technology
 14. Bandula Jayawardane
 15. Black Knight (rocket)
 16. Blogger
 17. Boderline Personality Disorder
 18. Boom beach
 19. Brahma Kumaris Sri Lanka
 20. Brock lensner
 21. CIA ගැන අභ්‍යන්තර සමාලෝචනය
 22. CPU - ජව උත්සර්ජනය
 23. CPU - නියෝග නල මාර්ග (Instruction pipeline)
 24. CPU උපදෙස් මට්ටමේ සමාන්තරතාවය
 25. CPU පොට මට්ටමේ සමාන්තරතාව
 26. CPU හි ක්‍රියාකාරීත්වය
 27. Cambridge
 28. Caption: Motion capture ක්‍රමවේදය යොදා ගෙන නිර්මාණිය කෙරැණු ලැබු පරිගණක සජීවිකරණයක උදාහරණයකි)
 29. Carbon
 30. Casting cast iron
 31. Cathode ray
 32. Central Bank Library
 33. Chemistry of jackfruit leaf
 34. Chess Titans
 35. Chess tactics
 36. Chrishanth Niranjan Cooray
 37. Commodore VIC-20
 38. Common name
 39. Computer IWSI Creation
 40. Crossdressing
 41. Cycling at the 2008 Summer Olympics – Women's road race
 42. D. J. Wimalasurendra
 43. Diabetes (Treatment and management)
 44. Diageo
 45. Divulapitiya nenasala
 46. Duchenne muscular dystrophy
 47. EPOTES
 48. ETA සබදතා පිළිබද චෝදනා
 49. East-West Schism
 50. Embilipitiya presidents college of sri lanka

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අග_ඇවුරුණු_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි