ප්‍රවර්ගය:ප්‍රංශ-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි (fr)

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය {{In lang|fr}} සැකිල්ල භාවිතාවන ලිපි හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා වන නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ගය කි. එමඟින් ප්‍රංශ-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි හඳුනාගත හැකිය.


ආශ්‍රිත