Jump to content

ප්‍රවර්ගය:ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු

විකිපීඩියා වෙතින්

ග්‍රෙගරි දිනදසුන අනුව අවුරුදු පිළිබඳ වූ ප්‍රවර්ග සහ ලිපි මෙම ප්‍රවර්ගය යටතේ දැක්වේ.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 201 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

 • 1029(ප්‍ර 1)
 • 1127(ප්‍ර 1)
 • 1131(ප්‍ර 1)
 • 1150(ප්‍ර 1)
 • 1152(ප්‍ර 1)
 • 1240(ප්‍ර 1)
 • 1281(ප්‍ර 1)
 • 1289(ප්‍ර 1)
 • 1295(ප්‍ර 1)
 • 1305(ප්‍ර 1)
 • 1307(ප්‍ර 1)
 • 1322(ප්‍ර 1)
 • 1327(ප්‍ර 1)
 • 1328(ප්‍ර 1)
 • 1330(ප්‍ර 1)
 • 1335(ප්‍ර 2)
 • 1340(ප්‍ර 1)
 • 1365(ප්‍ර 1)
 • 1368(ප්‍ර 1)
 • 1370(ප්‍ර 1)
 • 1374(ප්‍ර 1)
 • 1382(ප්‍ර 1)
 • 1389(ප්‍ර 1)
 • 1398(ප්‍ර 1)
 • 1408(ප්‍ර 1)
 • 1419(ප්‍ර 1)
 • 1422(ප්‍ර 1)
 • 1447(ප්‍ර 1)
 • 1450(ප්‍ර 1)
 • 1452(ප්‍ර 3)
 • 1468(ප්‍ර 1)
 • 1469(ප්‍ර 1)
 • 1480(ප්‍ර 1, පිටු 1)
 • 1494(ප්‍ර 1)
 • 1495(පිටු 1)
 • 1506(ප්‍ර 1)
 • 1519(ප්‍ර 1)
 • 1524(ප්‍ර 1)
 • 1529(ප්‍ර 1)
 • 1544(ප්‍ර 1)
 • 1545(ප්‍ර 1)
 • 1562(ප්‍ර 1)
 • 1564(ප්‍ර 2)
 • 1565(ප්‍ර 1)
 • 1567(ප්‍ර 1)
 • 1591(ප්‍ර 1)
 • 1593(ප්‍ර 1)
 • 1604(ප්‍ර 1)
 • 1608(ප්‍ර 1)
 • 1612(පිටු 1)
 • 1617(ප්‍ර 1)
 • 1619(ප්‍ර 1)
 • 1623(ප්‍ර 2)
 • 1626(ප්‍ර 1)
 • 1640(පිටු 1)
 • 1641(ප්‍ර 1)
 • 1649(ප්‍ර 1)
 • 1650(ප්‍ර 1)
 • 1659(ප්‍ර 1)
 • 1662(ප්‍ර 1)
 • 1675(ප්‍ර 1)
 • 1680(ප්‍ර 1)
 • 1682(ප්‍ර 1)
 • 1696(ප්‍ර 1)
 • 1701(ප්‍ර 1)
 • 1706(ප්‍ර 1)
 • 1718(ප්‍ර 1)
 • 1724(ප්‍ර 1)
 • 1731(ප්‍ර 1)
 • 1737(පිටු 1)
 • 1739(ප්‍ර 1)
 • 1740(ප්‍ර 2)
 • 1743(ප්‍ර 1)
 • 1745(පිටු 1)
 • 1749(ප්‍ර 1)
 • 1757(ප්‍ර 1)
 • 1762(ප්‍ර 1)
 • 1776(ප්‍ර 1)
 • 1786(ප්‍ර 1)
 • 1793(ප්‍ර 1)
 • 1794(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1795(ප්‍ර 1)
 • 1799(ප්‍ර 1)
 • 1800(ප්‍ර 1)
 • 1804(ප්‍ර 1)
 • 1814(ප්‍ර 2)
 • 1822(පිටු 1)
 • 1826(ප්‍ර 1)
 • 1828(ප්‍ර 2)
 • 1836(ප්‍ර 1)
 • 1840(පිටු 1)
 • 1847(ප්‍ර 1, පිටු 1)
 • 1849(ප්‍ර 1)
 • 1850(ප්‍ර 1)
 • 1851(ප්‍ර 1)
 • 1852(ප්‍ර 1)
 • 1853(ප්‍ර 1)
 • 1854(ප්‍ර 1)
 • 1861(පිටු 1)
 • 1863(ප්‍ර 1)
 • 1864(ප්‍ර 4)
 • 1866(ප්‍ර 1, පිටු 1)
 • 1867(ප්‍ර 1)
 • 1870(ප්‍ර 1)
 • 1872(ප්‍ර 1, පිටු 1)
 • 1878(ප්‍ර 1)
 • 1882(ප්‍ර 1)
 • 1885(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1886(ප්‍ර 1)
 • 1888(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1892(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1893(ප්‍ර 2)
 • 1894(පිටු 1)
 • 1895(ප්‍ර 2)
 • 1899(ප්‍ර 1)
 • 1900(ප්‍ර 2)
 • 1902(ප්‍ර 2)
 • 1904(ප්‍ර 2)
 • 1906(ප්‍ර 2)
 • 1907(ප්‍ර 2)
 • 1908(ප්‍ර 2)
 • 1909(ප්‍ර 2)
 • 1911(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1913(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1914(ප්‍ර 3)
 • 1915(ප්‍ර 2)
 • 1916(ප්‍ර 2)
 • 1917(ප්‍ර 6)
 • 1920(ප්‍ර 2)
 • 1921(ප්‍ර 2)
 • 1922(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1925(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1926(ප්‍ර 2)
 • 1927(ප්‍ර 2)
 • 1928(ප්‍ර 2)
 • 1933(ප්‍ර 2)
 • 1935(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1939(ප්‍ර 3)
 • 1940(ප්‍ර 3, පිටු 1)
 • 1941(ප්‍ර 3)
 • 1942(ප්‍ර 4, පිටු 1)
 • 1943(ප්‍ර 2)
 • 1944(ප්‍ර 2)
 • 1945(ප්‍ර 5, පිටු 1)
 • 1946(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1947(ප්‍ර 3)
 • 1949(ප්‍ර 3)
 • 1950(ප්‍ර 3, පිටු 1)
 • 1951(ප්‍ර 4)
 • 1952(ප්‍ර 2)
 • 1953(ප්‍ර 3)
 • 1954(ප්‍ර 3)
 • 1956(ප්‍ර 4)
 • 1957(ප්‍ර 3)
 • 1958(ප්‍ර 4)
 • 1959(ප්‍ර 3)
 • 1960(ප්‍ර 4)
 • 1961(ප්‍ර 3)
 • 1962(ප්‍ර 3)
 • 1963(ප්‍ර 4)
 • 1964(ප්‍ර 3)
 • 1965(ප්‍ර 2)
 • 1966(ප්‍ර 3)
 • 1967(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 1969(ප්‍ර 3)
 • 1970(ප්‍ර 3)
 • 1971(ප්‍ර 5)
 • 1972(ප්‍ර 4)
 • 1975(ප්‍ර 3)
 • 1976(ප්‍ර 4)
 • 1977(ප්‍ර 3)
 • 1980(ප්‍ර 3)
 • 1981(ප්‍ර 3)
 • 1982(ප්‍ර 5)
 • 1985(ප්‍ර 1)
 • 1987(ප්‍ර 2)
 • 1988(ප්‍ර 2)
 • 1990(ප්‍ර 3)
 • 1991(ප්‍ර 3)
 • 1992(ප්‍ර 2)
 • 1994(ප්‍ර 2)
 • 1995(ප්‍ර 2)
 • 1997(ප්‍ර 3)
 • 1998(ප්‍ර 4, පිටු 1)
 • 1999(ප්‍ර 2)

2

 • 2000(ප්‍ර 2)
 • 2001(ප්‍ර 2)
 • 2002(ප්‍ර 2)
 • 2003(ප්‍ර 2)
 • 2010(ප්‍ර 4)
 • 2011(ප්‍ර 2)
 • 2012(ප්‍ර 2, පිටු 1)
 • 2017(ප්‍ර 5)
 • 2018(ප්‍ර 1)
 • 2020(ප්‍ර 1, පිටු 1)
 • 2022(ප්‍ර 1, පිටු 27)
 • 211(ප්‍ර 1)

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

"ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 517 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)